Home

Homepage Bethel Zeist

Welkom bij de Bethel

logo pkn

Ons logo verbeeldt: Open naar God, naar elkaar en naar de samenleving.

Wijkgemeente Bethel is één van de acht wijkgemeenten in Zeist, die deel uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland. Ons kerkgebouw 'de Nieuwe Kerk' staat op de hoek van Boulevard 2 en de Verlengde Slotlaan te Zeist.

Elke zondag zijn er kerkdiensten:
10:00 uur en 17:00 uur.

Bethel is de naam van onze gemeente. Beth=Huis , El=God dus Huis van God
Deze naam staat voor wat we willen zijn: een open gemeente.
Onze kerkdeuren staan ook voor u, voor jou ' open' .
 
Welkom!

Informatie gewenst ? 
Lees verder...
 
KERKDIENSTEN  21 januari

10:00 uur
ds. C.M.A. van Ekris
Avondmaal

17:00 uur
ds. J. Scheele Goedhart
voortzetting Avondmaal

 
 

 

Onze dominees


Sinds 2012
ds. C.M.A. van Ekris


Sinds 2015
ds. J. Scheele - Goedhart

 
froest
Sinds 2015
ds. F. van Roest

BLOGS

meest actueel:

nov/decemberblog ds. C. van Ekris
oktoberblog 2017 ds F. v Roest

 
 
 Blogs
 
 
A- A A+

Bedieningen

JEUGD & JONGEREN

bediening kinderen


Het aandachtsgebied voor kinderen en jongeren is in onze gemeente goed georganiseerd. Het gaat deze bediening om de integratie en de meta-blik. Wat gaat er goed in de leerlijn en in de ontwikkelingslijn in het jeugd- en jongerenwerk.

Lees meer

Bewaren

Bedieningen

Bediening - Senioren 55+


bediening generativiteit


In onze maatschappelijke ontwikkelingen zien we een nieuwe leeftijdsfase ontstaan aan het einde van het arbeidzame leven, waarin men nog zeer vitaal is, een fase die om een eigen invulling vraagt.
Lees meer

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bedieningen

WERK & ROEPING

bediening werk

 
Tim Keller definieerde dat de christelijke kerk haar leden niet moet losweken uit hun natuurlijke omgeving, door bijv. een overdaad aan kerkelijke activiteiten te organiseren, maar dat de kerk gemeenteleden moet toerusten om christen te zijn in hun natuurlijke omgeving: in je netwerk, vriendenkring en arbeidskring.
Lees meer

Bedieningen

RELATIES

bediening gezinsleven


Naast Werk zijn relaties van essentieel belang in het leven van gemeenteleden. Een wijkgemeente als de Bethel, waar veel jonge mensen zijn, wil hierin fors investeren.
Lees meer

Bedieningen

RONDOM 30

bediening rondom30


Een levensfase die belangrijk is in de ontwikkelingsfase van jonge mensen, maar die tegelijkertijd wat ondefinieerbaar is. Deze groep gemeenteleden hoort niet meer bij de jongeren, maar ze voelen zich vaak ook niet helemaal thuis bij de gemeenteleden die al wat meer gesetteld zijn.
Lees meer

Bedieningen

OUDERENZORG 75+

bediening ouderenzorg


Uitjes en lezingen die ingaan op de thematiek die in deze levensfase speelt. Wie heeft welke zorg nodig heeft, welke patronen zijn waar te nemen binnen deze doelgroep.
Lees meer

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten