Bediening - Senioren 55+

Homepage Bethel Zeist

bediening generativiteit

Bijbelkring Sion
HOOFD EN HART EN HANDEN
Kort en krachtig, een Bijbelkring waar we ons niet laten afleiden door
allerlei bijzaken maar letten op wat belangrijk is voor hoofd, hart en handen. Eigentijds en Bijbels. eerlijk en direct. Kort en krachtig.
In september 2016 hopen we weer te starten met de Bijbelkring Sion. Dit is een Kring speciaal voor oudere gemeenteleden en wordt geleid door mij als predikant voor ouderen, verbonden aan onder

meer de Bethel gemeente.

 


Dit seizoen is gekozen voor een serie Bijbelstudies over de brief aan Efeze.
In deze mooie, praktische en ook pittige brief komen hoofdtaken en allerlei actuele onderwerpen aan de orde.
Op welke manier ben ik zeker van de zaligheid ? Wat is dat: Uit genade zalig worden ? Ook gaat het over: omgang met je man/vrouw, de relatie met je kinderen en het gevecht met de demonen en allerlei occulte machten.
Kortom: ik bedoel een eenvoudige Bijbelstudie, een leesoefening voor hoofd en hart en handen. En het gaat echt wel ergens over: Het stemt tot nadenken, bezinning en gesprek.
We starten het nieuwe seizoen op DV donderdag 22 september a.s. om 10.00 uur in 't Lichtpunt en komen vervolgens elke maand één keer op donderdag morgen bij elkaar.
Probeer het eens een keer. Als u geen vervoer hebt kunt u dat melden bij mw. Nel van Broekhuizen ( T.6955169).
Voor nadere informatie kunt u bij haar terecht en ook bij mij ( T. 2014212).

ds. F. van Roest.

 

 

Ouderenkring 'De Bron'

De leden van deze kring komen doorgaans één keer per 14 dagen van 14:30 tot 16:30 uur bijeen in ‘t Lichtpunt bij de Nieuwe Kerk. Gezelligheid en ontmoeting staan voorop. Dat kan vooral tijdens de thee- of koffiepauze.Daarvoor luistert u naar een korte meditatie. Altijd is er een spreker met een interessant onderwerp.

Nel van Broekhuizen, bijgestaan door een werkgroep, gevormd uit leden van Pniel en Bethel verzorgt deze kring. Vervoer wordt desgewenst geregeld. Belangstellenden zijn op de woensdagmiddagen altijd welkom. De start van het nieuwe seizoen is op D.V. woensdag 14 september aanvang 14:30 uur in 't Lichtpunt bij de Nieuwe Kerk.

Méér weten? Neem gerust contact op met Nel van Broekhuizen, tel. 6955169

 

Achterliggende gedachte

In onze maatschappelijke ontwikkelingen zien we een nieuwe leeftijdsfase ontstaan aan het einde van het arbeidzame leven, waarin men nog zeer vitaal is, een fase die om een eigen invulling vraagt. Men beschikt over levenservaring en maatschappelijke ervaring, er komt langzaam maar zeker meer tijd vrij, er is vaak ook de wil om deze levensfase van een nieuwe invulling te voorzien. Het familieleven speelt een grote rol, de zorg voor kinderen en kleinkinderen. Daarin spelen ook veel vragen: hoe ga ik bijvoorbeeld om met de ontkerkelijking van mijn kinderen, hoe kan ik grootvader zijn voor mijn kleinkinderen en daarin iets overdragen van mijn geloof? Kan ik misschien een coachende rol spelen ten aanzien van jongeren in de gemeente die werkzaam zijn op een terrein waarin ik zelf ervaring heb? Welke talenten zijn er in deze doelgroep, op welke manier dit beschikbaar gesteld kan worden aan de gemeente. Een keer een lezing over hoe je grootouder bent in een veranderende samenleving. Een gespreksgroep over de invulling als christen van deze nieuwe levensfase, na je arbeidzame leven. Een gespreksgroep van gemeenteleden die op middelbare leeftijd alleen is komen te staan.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

A- A A+

Agenda

zondag 24 februari
ds. C.M.A. van Ekris

zondag 24 februari
ds. J.E. de Groot

donderdag 28 februari
Bijbelkring Bethel

zondag 3 maart
ds. A.J. Zoutendijk

zondag 3 maart
ds. N. de Boo

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten