Nieuws

Homepage Bethel Zeist

6-07-2018

Verslag vanuit de kerkenraad
Op 27 juni vergaderde de kerkenraad voor de laatste maal voor de zomervakantie.

opening
Ds. Van Ekris opende de vergadering en benadrukte aan de hand van een tweetal gedichten het belang van gemeente zijn en dat wij in alles wat er gebeurt niet aan ons lot worden overgelaten, omdat er 2000 jaar geleden Eén voor ons is gestorven. Vervolgens liet hij zingen Lied 301 vers 1,2, en 3 en ging voor in gebed.

diaconie
Het Aandachtsveld voor deze vergadering was de diaconie. De diaconie verkeert in een transitiefase vanwege het éénwordingsproces. In groepjes werd verder nagedacht over het diaconale DNA van onze gemeente. De diakenen komen daar nog op terug. Vanuit de AK is er geen nieuws te melden waar het betreft het éénwordingsproces. Gesprekken lopen nog.

nieuwe voorzitter
Na de pauze is gesproken over het voorzitterschap per 1 januari 2019 omdat br. Heijting dan zijn maximale ambtstermijn heeft volbracht en moet aftreden. In groepjes is nagedacht over wat voor voorzitter de gemeente nodig heeft en vervolgens zijn afspraken gemaakt over het vervolg.

Er is positief gereageerd op het voorstel van de bediening senioren om aan senioren die in de buurt van de Nieuwe Kerk wonen de gelegenheid te bieden elkaar éénmaal per week in de Mirror te ontmoeten bij een kopje koffie.
Als voorlopige datum voor de volgende doopdienst is 4 november a.s. vastgesteld.
Uit verbondenheid met de jongeren die over ca. één maand naar Sierra Leone vertrekken is afgesproken dat daar in de dienst van 29 juli a.s. aandacht aan wordt besteed en – indien technisch mogelijk – op 12 augustus na de dienst er met hen via Skype contact wordt gelegd.

ingangbij middagdienst
Vanaf 1 juli zullen in de middagdienst alleen nog de ingang van het Lichtpunt en de achteringang aan de Verlengde Slotlaankant (bij de fietsenstalling) open zijn. Ook is er een wijziging in het aantal ambtsdragers wat dienst doet. In de ochtenddienst zal er maar één kerkrentmeester zijn en in de middagdienst één diaken.

De vraag is gesteld of onze wijkgemeente niet ook kan participeren in de gezamenlijke diensten zoals die op het Zusterplein. Het moderamen komt hier op terug.

kosten kleur Bethelnieuws te hoog
Vanwege de hoge kosten voor kopiëren in kleur hebben de kerkrentmeesters besloten dat het Bethelnieuws in het vervolg in zwart-wit wordt gekopieerd. Voor de website blijft wel een kleurenversie beschikbaar.

Er zijn sollicitatiegesprekken geweest i.v.m. de vacature voor een kerkelijk werker. Eén van de kandidaten was zeer geschikt maar helaas heeft zij nadien kenbaar gemaakt dat zij inmiddels een andere baan heeft.

Bij afwezigheid van br. Schipper heeft br. Heijting de vergadering besloten met het laten zingen van Lied 430 vers 1 en 6 waarna hij voorging in gebed.

terug naar Home

A- A A+

Kerkdiensten

Zie het rooster


Bethelnieuws


verschenen edities

kerkomroep

Beluister onze kerkdiensten
Kerkdiensten

 

logo WSZ


Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten