Nieuws

Homepage Bethel Zeist

13-07-2018

Ds Jan Scheele-Goedhart schrijft:

Bij de prediking

Vanmorgen maken we een sprong naar het einde van het boek Exodus.
Het boek eindigt als Israël de tent van God heeft gemaakt naar het ontwerp dat God aan Mozes liet zien - en als de priesters in functie zijn. Dan daalt God zelf in zijn majesteit af om onder Israël te wonen.
Zijn aanwezigheid is indrukwekkend, zo indrukwekkend dat het voor Israël en zelfs voor Mozes niet mogelijk is om de tent binnen te gaan.

Gods Aanwezigheid
Vanaf dat moment laat Israël zich leiden door waarheen de Aanwezigheid gaat; alsof het nooit meer los wil van die nabijheid van God.
Ik hoop dat er in de dienst bij ons iets soortgelijks gebeurt: dat we iets gaan ervaren van die ontzagwekkende aanwezigheid onder ons, en dat wij daar nooit meer bij vandaan willen; dat we voortaan zullen gaan waarheen we Hem zien bewegen.
We zingen liederen van majesteit, heiligheid en aanwezigheid, liederen die we biddend of lofprijzend zingen, van zijn nabijheid in het huis van zijn gemeente.

Een goede dienst gewenst!

Collecten
1e voor de diaconie
2e voor het plaatselijk kerkenwerk
3e bij de uitgang voor predikants-plaatsen (K)
Bij de uitgang zijn ook de zendings-bussen

terug naar Home

A- A A+

Kerkdiensten

Zie het rooster


Bethelnieuws


verschenen edities

kerkomroep

Beluister onze kerkdiensten
Kerkdiensten

 

logo WSZ


Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten