Nieuws

Homepage Bethel Zeist

7-09-2018

Ds. Kees van Ekris schrijft:

Rondom de prediking

Ademhalingsoefening (Romei-nen 8.12-30)
In de middagdienst zetten we de avondmaalsviering voort en overdenken we een gedeelte uit Romeinen 8 (de verzen 12-30).
Een rijke passage, met veel markante geloofszinnen. Over de overtuiging dat 'het lijden van nu niet opweegt tegen de komende heerlijkheid', over 'de Geest die in ons zucht', over 'de schepping die onderworpen is aan de vergeefsheid'.

De Geest werkt
Vanmiddag overdenken we vooral een verrassend inzicht van Paulus: namelijk dat de Geest ons ook gegeven is om onze diepste nood te kunnen uitspreken en uitademen tot God (8.26). De Geest komt, net als Christus, 'tussen beiden', tussen God en de mens in: Christus om ons te verzoenen, de Geest om onze gebedsnood te doorbreken.

Het tweede gedeelte van Romeinen 8 is ook een prachtige brug naar het najaarsthema over gebed (waarmee we op startzondag beginnen).
In de middagdienst zal Wouter Harbers op de piano een danklied spelen, een lied dat goed past op avondmaalszondag: 'It is well with my soul'.


        'Kom, want alle dingen zijn gereed."

terug naar Home

A- A A+

Kerkdiensten

Zie het rooster


Bethelnieuws


verschenen edities

kerkomroep

Beluister onze kerkdiensten
Kerkdiensten

 

logo WSZ


Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten