Nieuws

Homepage Bethel Zeist

17-09-2-018

Uw kerkenraad vergaderde op 5 september 2018

Op 5 september vergaderde de kerkenraad voor de eerste keer na de zomervakantie.
Br Schipper opende de vergadering met het laten zingen van Psalm 139 vers 1. Vervolgens hield hij een inleiding met als thema: God is erbij, in goede en slechte tijden, ook al merk je het niet en hij ging voor in gebed.

verslag
Vervolgens deden de kerkrentmeesters verslag van wat hen bezig hield. Zo kwamen aan de orde de Wijkkas (waar vorige jaar een tekort was; communicatie is van belang zodat gemeenteleden weten welke belangrijke uitgaven hiervan worden betaald)
de Actie Kerkbalans (we zijn dankbaar dat er meer is toegezegd dan begroot),
het Fusieproces
(de Colleges van Kerkrentmeesters van Hervormd en Gereformeerd proberen op één lijn te komen; daarover moet op korte termijn duidelijkheid zijn),
het vertrek van één van de organisten per 1 januari 2019
en de functie van het Lichtpunt op termijn.

verwachtingen
Tijdens de eerste vergaderingen van 2018 hebben de kerkenraadsleden zich kunnen uitspreken over hun verwachtingen voor 2018.

vijf kernpunten
Daaruit zijn 5 kernpunten te halen:
1. Een algemeen verlangen om meer inzicht te krijgen wat ons persoonlijk bezig houdt bij het vervullen van het ambt.
2. De vergadering moet zodanig worden georganiseerd dat ieder zich gehoord weet.
3. Duidelijk moet zijn wanneer over een bepaald onderwerp een besluit wordt verwacht.
4. Het ontwikkelen van een visie voor Bethel, onder meer met het oog op secularisatie. Op de kerkenraadsdag van 1 september is hier ook over gesproken.
5. Herbezinning over de invulling van het pastoraat. Deze onderwerpen moeten worden uitgewerkt.

aftreden
Er is gesproken over het aftreden van een aantal broeders en zuster per 1 januari a.s. en de te volgen procedure tot benoeming van de ambtsdragers.
Op 30 september zal aan de gemeente worden gevraagd namen in te dienen. In de vergadering van 31 oktober kan dan de verkiezing plaatsvinden.
Per 1 januari 2019 treedt ook de voorzitter af. Er is in de vorige vergadering al gesproken over het voorzitterschap per 1 januari 2019 en er zijn nu gesprekken gaande.
Afgesproken is dat wanneer iemand wil vragen of hij / zij de beamer mag gebruiken daartoe een verzoek aan de scriba moet worden gericht.

week van de eenzaamheid
Eind september is er de week van de eenzaamheid, waaraan op 30 september in Bethel ook aandacht zal worden besteed.

nieuw emailadres
Binnenkort zal er (onder meer vanwege de wetgeving rond de privacy) voor alle ambtsdragers een emailadres eindigend op .Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. beschikbaar komen.
U kunt dit dan vinden op de website.

gesprek
De kerkenraad zal het gesprek aangaan met de (leiding van de) groep jongeren die naar Sierra Leone is geweest om te evalueren wat deze reis de jongeren heeft gebracht.

Zr van Vliet sloot de vergadering met gebed.

A- A A+

Kerkdiensten

Zie het rooster


Bethelnieuws

verschenen edities

Maandagenda

Beluister onze kerkdiensten

logo WSZ


Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten