Nieuws

Homepage Bethel Zeist

7-11-2018

Wat een feest!  Deze tiener sluit God in haar hart. Zij wil gedoopt worden. Van harte!Maar ook deze volwassen man verlangde 'gedoopt' te worden.


         

   "We beleven vanmorgen een heel bijzondere doopdienst", zo begon ds. Kees van Ekris, onze wijkpredikant,
   zijn inleiding op de doop van vijf personen.
   Het bijzondere is o.a. dat mensen uit verschillende plaatsen vanmorgen bij elkaar zijn om de doop van
   een familielid, vriend of klasgenoot bij te wonen.
   Vijf dopelingen, echter ook van verschillende leeftijden: een volwassene, een tiener en drie baby's.
   Fijn dat u er bent.

 

            Onze andere wijkpredikant die deze dienst leidde, ds. Jan Scheele-Goedhart  liet bij het begin een loflied zingen:psalm 81
 
 1 | Jubelt God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juicht voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.
             4 | God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is 't en recht
nu en t' allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

Een mooi begin! Daarna zong de gemeente het prachtige lied met ondersteuning van onze voorzanger Janien, lied 433 uit bundel Hemelhoog.

 1 | Stil, mijn ziel, wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds;
Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen.
                      Refrein | God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank’len.
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.In de preek,
benadrukte ds.Van Ekris woorden van apostel Paulus:" Houd je vast." zegt  Paulus tegen Timotheus: "Grijp het eeuwige leven.  Het eeuwige leven ligt voor het grijpen. Het kan van jou worden, het kan jou ‘eigen worden’.
Tot dat eeuwige leven ben jij geroepen (6.12). Richt je daar op. Richt je dus op God. Wees fit voor het eeuwige leven. Een....je kunt als het ware dit eeuwige leven nu al ontvangen. Doe je dat dan ga je zorgvuldiger leven.
Er stroomt een kracht en een licht uit God die eeuwig is. En als je met die God verbonden bent, krijg jij deel aan dat eeuwige leven. ‘Grijp dus het eeuwige leven’.
De doop die je ontvangt of hebt ontvangen, bemiddelt  het eeuwige leven.Immers :' Wie in Hem gelooft , ontvangt het eeuwige leven."
Kiezen.
Het geloof begint met een keuze. Niet met onze keuze, maar met Gods keuze. God, de onsterfelijke, is onder ons mensen gekomen, in Christus. Toen Hem gevraagd werd: ‘Bent U de Christus’, kon Jezus kiezen.
Hij koos voor ons. Dat was Zijn ‘belijdenis’. Hij kwam aan onze kant staan.
Je laten dopen, belijdenis doen, is kiezen. Ik ga aan Zijn kant staan. En ik ga in mijn leven mij focussen op Hem, op Zijn manier van leven, op Zijn toekomst, dat wordt mijn strijd.
De vraag is dus: 'Sluit je Jezus in je hart? Als je dat doet, zoals Justice, dan zul je in Jezus gelukkig zijn en het eeuwige leven ontvangen.

Na de preek de doopvragenVragen aan doopouders en dopelingen
dan de doopKinderen van de nevendienst kijken belangstellend toe en zingen ná de doop  een liedOok de gemeente wordt betrokken bij de dooop

We zien terug op een mooie dienst. Dankbaar zijn wij als gemeente dat het Woord klinkt in onze gemeente en dat wij gezegend zijn met
de bemoediging dat Gods Woord blijft klinken en dat nog steeds jonge mensen kiezen om hun kind te laten dopen.Zo geven wij de liefde van
Christus door aan de nieuwe generatie.

Met dank aan onze hoffotograaf Rinus Vader.

Voor méér foto's KLIK HIER

terug naar Home

A- A A+

Agenda

zondag 25 november
Ds. J. Scheele-Goedhart

zondag 25 november
Ds. C.M.A. van Ekris

maandag 26 november
Bijbelquiz

woensdag 28 november
Ouderenkring de Bron

zondag 2 december
Ds. J. Scheele-Goedhart

zondag 2 december
Ds. N.M. Tramper

zondag 2 december
Praise & Prayer

zondag 9 december
Ds. C.M.A. van Ekris

zondag 9 december
Ds. D.M. van der Linde

woensdag 12 december
Kerkenraadsvergadering

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten