Nieuws

Homepage Bethel Zeist

21-12-2018Ds. Kees van Ekris ....blijft hij?

   
Ds. Jan Scheele-Goedhart gaat hij weg?

Bethel en haar predikanten

maart 2016
Per 1 maart 2019
is het al weer drie jaar geleden dat, onze wijkpredikant, dr. C.M.A. van Ekris parttime (2 dagen) door onze wijkgemeente ter beschikking werd gesteld
aan de IZB ten behoeve van Areopagus en dat ds. J. Scheele Goedhart voor die 2 dagen als wijkpredikant aan Bethel werd verbonden.
In beide situaties is sprake van detachering, waarvan de termijn per genoemde datum afloopt.

en nu verder
Over de consequenties van beide aflopende detacherings termijnen heeft de kerkenraad in de afgelopen periode nauw contact onderhouden met onze predikanten.
Wat betekent dit nu voor onze wijkgemeente Bethel en de predikanten?

afscheid ds. Jan Sheele-Goedhart
Ds. Scheele Goedhart is formeel in dienst van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en van daaruit voor drie jaar verbonden aan onze wijkgemeente.
Die verbintenis kan om juridische redenen niet worden verlengd en daarom komt per genoemde datum een einde aan de relatie tussen Bethel en ds. Scheele Goedhart.
In onderling overleg is de afscheidsdienst bepaald op DV zondagmorgen 17 februari. Na afloop van de dienst is de gemeente in de gelegenheid afscheid te nemen van Jan, Liesbeth en hun kinderen. In de loop van januari as. zullen we over de inhoud van hun afscheid in Bethelnieuws meer informatie verstrekken.
Op die zondagmorgen zullen we uiteraard een dankwoord uitspreken, maar op voorhand willen wij Jan vast bedanken voor zijn prediking van het Woord van God, zijn pastorale betrokken- en bewogenheid en grote toewijding bij alles wat op zijn weg kwam. Wij bidden dat Jan spoedig als predikant in een andere gemeente mag gaan dienen.

en wat doet ds. Kees van Ekris
Eveneens komt per genoemde datum een einde aan de overeenkomst tussen Bethel/dr. van Ekris enerzijds en de IZB anderzijds.
Daarmee is Kees vanaf dat moment weer voor honderd procent verbonden aan wijkgemeente Bethel.
Zoals eerder gememoreerd heeft de kerkenraad intensief overleg gevoerd met Kees over de ontstane situatie per 1 maart 2019.
Kees is, samen met Arianne, in een fase aangekomen waarbij ze overdenken wat Gods bedoeling is met hun leven, vanzelf geldt dat in het bijzonder voor Kees.

roepingen
Er zijn meerdere roepingen mogelijk en al die roepingen overwegen zij in hun hart, geleid door de Geest, om alzo een beslissing te kunnen nemen.
We vragen u daarom te bidden voor Kees en Arianne om inzicht en wijsheid door de Heilige Geest.
Dat geldt evenzeer voor ons als gemeente.
We leggen daarmee alles in Gods hand en hopen voor 1 maart op duidelijkheid en zoveel eerder als mogelijk is.

Met broederlijke groet,
Jan Heijting
Voorzitter wijkkerkenraad Bethel.


 

terug naar Home

A- A A+

Agenda

zondag 20 januari
ds. J. Scheele Goedhart

zondag 20 januari
ds. C.M.A. van Ekris

woensdag 23 januari
Kerkenraadsvergadering

zondag 27 januari
ds. C.A. van der Graaf

zondag 27 januari
ds. G.J. Roest

donderdag 31 januari
Bijbelkring Bethel

zondag 3 februari
ds. C.M.A. van Ekris

zondag 3 februari
ds. J. Scheele Goedhart

zondag 10 februari
ds. C.M.A. van Ekris

zondag 10 februari
ds. HG.E. Dankers

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten