Nieuws

Homepage Bethel Zeist

28-12-2018

Er wordt aan ons gedacht
Als gemeente kwamen we op dinsdagochtend 25 december 1e kerstdag, bij elkaar in de Nieuwe Kerk om Kerstmis te vieren,
We vieren de geboorte van de Here Jezus. Na votum en groet zegt ds. Kees van Ekris:
"We vieren feest vandaag, fijn dat u dat jullie er zijn. Echt vieren kan je alleen als je van iemand houdt. Je bent blij om de ander.
We bewegen ons vanmorgen in de vreugde, ondat we van God houden en Hij van ons. We maken muziek, kleden de kerk aan, we zien er feestelijk uit.
Het belangrijkste is dat er aan ons wordt gedacht door Gods liefde. Daar gaan we van zingen.: 'Hij heeft gedacht aan Zijn genade."

 

     We zingen bekende kerstliederen

    Hoor, de eng'len zingen de eer

                         en

   Komt, verwondert u hier, mensen

 

 

 Het projectkoor zingt een feestelijk lied, John Rutter, Angels’ Carol

Have you heard the sound of the angel voices,
ringing out so sweetly, ringing out so clear?
Have you seen the star shining out so brightly,
as a sign from God that Christ the Lord is here?
                                                               Heb je het geluid van de engelstemmen gehoord,
zo zachtjes rinkelen, zo helder klinken?
Heb je de ster zo helder zien schijnen,
als een teken van God dat Christus de Heer hier is?

 

We sluiten het adventsproject voor de kinderen af:

 

Voorin de kerk branden nu vijf kaarsen. Zij vertegenwoordigen de vijf personen aan wie we dit project ophangen:
Johannes, Maria, Elisabeth, Zacharias en Jezus


Projectthema: Jezus, het wonder komt
Gods wonder gebeurt, het Licht komt, Jezus wordt geboren. Dat is Kerstfeest. Maar dat alles gebeurt in de wereld die in nood blijft, tussen mensen
met hun vertrouwen en hun kleingeloof in God. Verandert er iets wezenlijks door Gods wonder in Christus?
God heeft zijn barmhartigheid getoond en brengt het Licht. Het wonder is gebeurd en door het te delen zal het blijven gebeuren. We geloven dat in stille verwondering.
We zien de lichtdragers en worden zelf lichtdragers achter de Lichtdrager die in Betlehem geboren werd.

   

             voorgelezen door Tim

   

   Het adventslied, projectlied
   zingen we met de kinderen":

  
   Dragers van Gods licht te zijn,
   wat is dat bijzonder,
   wij getuigen, groot en klein,
   van een lichtend wonder:
   Jezus kwam voor ons op aard’,
   dat is eindeloos veel waard,
   Hij, Gods eigen Zoon,
   Hij verlangt geen troon,
   mens werd Hij, zodat wij
-  als opnieuw geboren-
    bij God mogen horen.

 

Dan zingen we:Eer zij God in onze dagen,en luisteren naar het kerstevangelie uit Lucas 2
Schriftlezing Lukas 2.1-20
1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het
bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazareth
in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw,
die zwanger was.6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

We zingen een nieuw -onbekend- lied met een prachtige melodie en mooie woorden:

 

In zijn preek geeft ds.Kees van Ekris aan dat in de Schilderswijk in Den Haag een kerk staat, de Lukaskerk, en als de kinderen daar naar de kindernevendienst gaan, gaan ze naar een ruimte en die heet de ‘verhalenkamer’.  Kinderen, allerlei kinderen met echt heel verschillende levens, die komen daar met hun eigen verhaal, en ze horen het verhaal van God. De ‘verhalenkamer’. Je zou kunnen zeggen: De kerk is een soort ‘verhalenkamer’. Wij komen ook met ons eigen verhaal in de kerk. En ik sprak iemand van de jeugdzorg, en die zei: Ik ga dit jaar met kerst voor alle medewerkers weer een kerstverhaal vertellen, want in deze tijd hebben wij verhalen nodig die hoop geven.
Het Evangelie van Jezus Christus is een soort ‘zwerfverhaal’. En door de Heilige Geest is dat verhaal de wereld over ‘gezworven’. En we proberen het te ‘vangen’: Ook als kerken nog kleiner gaan worden of verdwijnen blijft dat verhaal van de Geestkracht van Jezus mensen vinden.
Er is in Lukas 2 het verhaal van de macht. De keizer, die zichzelf kurios noemde, Keizer Augustus dus, wil grip op mensen hebben.
Maar Lukas 2 is echter dat God in Jezus dit kind, een nieuw koningschap op aarde brengt, waar vreugde de grondwet is en vrijheid de atmosfeer. Waar mensen niet ‘vastgelegd’ worden, maar waar de Geest hen doet groeien in geloof, in menszijn, in hoop. Kerstfeest is niet slechts een feest voor christenen. Het wil een feest worden voor ieder mens. God wil God zijn in ieder mens.
Hoe merk je dat God aan je trekt?  Iemand zei: Je moet naar die plek in je bestaan gaan, waar muziek klinkt. Daar waar vreugde en vrede klinkt, en niet alleen voor jou maar ook voor anderen, die stem die moet je volgen!

In een verhaal over een zekere Tirian die trouw is aan Aslan, vlucht deze in een stal. Hij kijkt zijn ogen uit: in die stal is een enorme ruimte. Van buiten is het klein, maar binnen ziet hij een uitgestrekte blauwe hemel, en in alle richtingen waarin hij kon kijken zag hij ruimte. Hij zei:" Deze stal ziet er van binnen heel anders uit dan van buiten." ‘Ja’, zei iemand, ‘de binnenkant is groter dan de buitenkant’.

Ds. Kees van Ekris eindigt dan ook zijn preek met de woorden:
‘De binnenkant is groter dan de buitenkant’. Dat is 'KerstFeest'. je moet naar de binnenkant van het feest en dan betreed je een enorme ruimte. De binnenkant is ruim: God, de God van Israel. Met kerst zond Hij zijn Zoon. Er is geen verhaal ter wereld dat je zo ruim maakt en zo jong, dat jou bekeren kan tot vreugde. Dat Evangelie trekt bij ons naar binnen. Het is in mensen getrokken, ook in deze gemeente: ze hebben kracht gekregen om een handicap te dragen of een scheiding, kracht om op een sterfbed te kunnen zingen, kracht om de macht van geld en aanzien van zich af te schudden,
kracht om de zending in te gaan, kracht gekregen om opnieuw lief te hebben.
Vandaag is het feest van Christus, de Zoon van God die mens werd, het kind dat geboren is om altijd lief te hebben. Amen.

 

Wederom zingt het projectkoor: Alleluia, alleluia. Christ the Savior of the world en May the joy of the angels, the gladness of the shepherds,

Beluister het gezongen lied 'Alleluja' KLIK HIER

Dan volgen gebed en voorbeden en de collecten. Tijdens de collecte is er pianomuziek van Wouter Habbers

   

 Tot slot zingen we :‘Ere zij God’


Verslag: Frits de Groot
Foto's :Rinus Vader

terug naar Home

A- A A+

Agenda

zondag 20 januari
ds. J. Scheele Goedhart

zondag 20 januari
ds. C.M.A. van Ekris

woensdag 23 januari
Kerkenraadsvergadering

zondag 27 januari
ds. C.A. van der Graaf

zondag 27 januari
ds. G.J. Roest

donderdag 31 januari
Bijbelkring Bethel

zondag 3 februari
ds. C.M.A. van Ekris

zondag 3 februari
ds. J. Scheele Goedhart

zondag 10 februari
ds. C.M.A. van Ekris

zondag 10 februari
ds. HG.E. Dankers

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten