Nieuws

Homepage Bethel Zeist

20-02-2019

Met Johannes toeleven naar Pasen

         

Wie ben ik en hoe leef ik?

Wat zegt Jezus over zichzelf en wat betekent dat voor mij?

Wie in de veertigdagentijd bij zulke vragen wil stilstaan,

kan het leesplan van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) volgen.

Deelnemers lezen vanaf 6 maart het hele Johannes-evangelie op weg naar Pasen.

Het leesplan komt digitaal beschikbaar

via debijbel.nl, de app Mijn Bijbel en als boekje.

‘In de veertigdagentijd staan veel mensen stil bij vragen die hun dagelijkse bezigheden overstijgen’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘
Bijvoorbeeld de vraag: wie ben ik, los van mijn gewoontes en prestaties?
Wie wij zijn, hangt volgens het Johannes-evangelie nauw samen met de vraag wie Jezus is.

Daarom is alles wat Johannes over Jezus opschreef, een uitnodiging aan ons als lezers.
We willen de deelnemers aan dit leesplan uitdagen: wat zegt Jezus over zichzelf en wat kan dat voor mij betekenen?
De zeven “Ik-ben”-uitspraken van Jezus in dit evangelie vormen daarbij de rode draad.’
Met het leesplan lees je in veertig dagen het hele bijbelboek Johannes door.
De bijbelteksten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), een vertaling vanuit de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands.

bestellen
Het fraai uitgevoerde boekje is te bestellen via de vrijwilliger van het NBG of via deze link: www.bijbelgenootschap.nl/40dagentijd.

vrijwilliger is :
Aad Oorschot Tel. 6951125
Om een kaartje in te vullen met uw naam en adres.
Ik verzamel de kaartjes en stuur ze vóór 28 februari door naar het Nederlands Bijbelgenootschap.
U krijgt het boekje dan vóór 6 maart thuisgestuurd.


terug naar Home

A- A A+

Agenda

zondag 24 maart
ds. Z. de Graaf

zondag 24 maart
ds. Sj. van den Berg

donderdag 28 maart
Bijbelkring Bethel

zondag 31 maart
ds. C.M.A. van Ekris

zondag 31 maart
ds. G.C. Lock

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten