Nieuws

Homepage Bethel Zeist

14-0402019

Tijdens de ochtenddienst zingen we

Lied
Opwekking 558
1 | Wij zijn als adem, U was er altijd,
Heer van de eeuwen, God van de tijd.
Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig,
heersend met liefde en majesteit.

Refrein
Heilig, heilig, Heer God almachtig,
waardig is het bloed van het Lam.
Hoogste eer, aanbidding en glorie
voor uw grote naam,
voor uw grote naam.

2 | Wij zijn gebroken, U bent de Maker,
Jezus, Verlosser, die ons bevrijdt.
U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen,
juichen voor eeuwig in heerlijkheid.

Refrein 2x

KLIK HIER voor de melodie

en ook

Lied
Gezang 562 | Nieuw Liedboek

 1 | Ik wil mij gaan vertroosten
in ’t lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
terneerboog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot Hem wil ik mij wenden –
o Jesu, zie mij aan.
  2 | Hoe sloeg ik ooit uw woorden
weerspannig in de wind,
wilde niet zien of horen
hoezeer ik werd bemind,
mijn leven liep verloren,
uw stem bracht mij tot staan,
U bidt voor wie U hoonden –
O Jesu, zie mij aan.
  3 | Mijn Heer die om mijn zonden
in doem en duisternis
ontluisterd en geschonden
aan ’t kruis gehangen is,
al ben ik U onwaardig,
mijn toevlucht is Uw naam,
mijn redder, mijn genade –
o Jesu, zie mijn aan.


KLIK HIER voor de melodie

en ook

Heer, wijs mij uw weg

1 | Heer, wijs mij Uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan

  2 | Heer, leer mij Uw weg
die zuiver is en goed
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt
het donker is
leidt mij dan op Uw weg
de weg die eeuwig is
  3 | Heer, leer mij Uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan
spreek door Uw woord en Geest
mijn hart en leven aan
  4 | Heer, toon mij Uw plan
maak door Uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet
de hoop opgeef
toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.
Toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft


KLIK HIER voor de melodieterug naar Home

A- A A+

Agenda

zondag 21 april
ds. C.M.A. van Ekris

zondag 21 april
ds. A. Juffer

donderdag 25 april
Bijbelkring Bethel

zondag 28 april
ds. S. Stoppels

zondag 28 april
ds. C. van Dam

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten