Nieuws

Homepage Bethel Zeist

13-04-2018

Kerkenraadsbericht
over Pioniersplek
  In de afgelopen weken is in samenspraak met Annemarie en stichting GAVE duidelijk geworden dat de rol van Annemarie in de Pioniersplek wordt beëindigd.
Als kerkenraad betreuren we dat de formele rol van Annemarie in dit belangrijke stukje gemeentewerk ten einde komt.
Maar we zijn ook dankbaar voor de rol die zij in het eerste jaar van de Pioniersplek mocht vervullen.
Recent is besloten dat AZC Kamp Zeist eind dit jaar sluit, wat met zich meebrengt dat ook haar rol vanuit GAVE als vrijwilligers coördinator Zeist zal eindigen.
Dit zal ook enigszins effect hebben op de Pioniersplek. Voor Annemarie betekent dit alles dat zij op zoek moet naar een nieuwe invulling van haar roeping, als gezondene vanuit onze gemeente.
We wensen Annemarie daarin Gods Zegen en nabijheid en spoedig herstel toe! Denkt u aan Annemarie in uw voorbede.

Namens de kerkenraad, Arjan Verduin, ouderling Z&E


Ander bericht

Pioniersplek organiseert cursus in Zeist in samenwerking met Evangelie & Moslims
In mei en juni biedt stichting Evangelie & Moslims de ‘insjallah-cursus’ aan in Zeist, een cursus voor christenen over het omgaan met moslims.
De cursus wordt gegeven als ondersteuning voor de pioniersplek in Zeist, waarin drie kerken uit Zeist samenwerken om een christelijke gemeenschap te laten groeien voor Arabischtaligen en Noord-Afrikanen.
Dit zijn de GKV de Ark, de Bethelkerk (PKN) en de Evangelie Gemeente Zeist. De cursus (5 avonden plus een moskeebezoek) wordt gegeven op donderdagavonden, van 17 mei t/m 21 juni.
In deze cursus gaat het om de volgende vragen:
-Wat vraagt God van ons als we met moslims omgaan?
-Wat is kenmerkend voor het geloof en de leefwijze van moslims?
-Wat heeft het evangelie moslims te zeggen?
-Wat zijn de ervaringen van moslims die christen werden?
-Heeft missionair werk onder moslims zin en hoe kan ik daar aan bijdragen?
Via www.evangelie-moslims.nl kunt u zich voor de cursus aanmelden. De deelnemersprijs is 60 euro (95 euro per echtpaar). De cursus wordt gehouden in de Citadel , Bergweg 6, Zeist. Evangelie & Moslims is een landelijke stichting die christenen en christelijke gemeenschappen stimuleert en ondersteunt om moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus voor hen wil zijn en hen gastvrij uit te nodigen samen Hem te volgen.

 

A- A A+

Kerkdiensten

Zie het rooster


Bethelnieuws


verschenen edities

kerkomroep

Beluister onze kerkdiensten
Kerkdiensten

 

logo WSZ


Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten