Nieuws

 
Bij de Kindernevendienst wordt vandaag verteld over Noach, de ark en de regenboog (Gen. 6 en 7).
De kleuters horen het verhaal van het verblijf in de ark en van de regenboog. Ze leren dat God altijd weer een nieuw begin maakt. Het natuurteken daarvan is de regenboog. Als wij de regenboog zien, mogen we weten dat de Heere God aan ons denkt.
Bij de andere groepen wordt stilgestaan bij de ark als redding en waarschuwing. De zonde van de mensen op aarde wordt steeds erger. God besluit om de schepping die zo goed was, door een grote watermassa te vernietigen, maar niet helemaal: de gelovige Noach en zijn gezin en één paar van alle diersoorten worden gered. Met die rest gaat God een nieuwe start maken. Noach krijgt opdracht een ark te bouwen. Hij doet dat gehoorzaam, jarenlang. Al die tijd is de ark in aanbouw een laatste waarschuwing voor de mensen.
 
Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten