Nieuws

03-04-2021

NIEUWSBRIEF Daar al Amal, Huis van Hoop, Zeist.

Lieve vrienden: Salaam!

Wij mogen weer met een klein aantal mensen op de vrijdagavond en op de zondagmiddag bij elkaar komen. Voor onze bezoekers van het AZC is dit heel fijn. Helaas nog geen maaltijden, koffie…maar wel altijd verkrijgbaar… Geestelijk voedsel!

Salaam, Bijbelstudie Romeinen 16
Joden begroeten elkaar met Shalom (vrede) of Shalom Lechem. Het is niet gebruikelijk dat ze niet-Joden ook zo begroeten tenzij ze elkaar kennen. De begroeting is een vorm van respect, beleefdheid. Ook Arabische mensen begroeten elkaar zo met de woorden Salaam Aleichem (vrede zij met U).
Als je er even bij stilstaat is het eigenlijk heel mooi wat je tegen elkaar zegt. Als Nederlanders elkaar begroeten is het van hoi, goedemorgen e.d. waarbij het goede soms niet meer wordt uitgesproken. Hoe begroeten wij elkaar? Als je leest wat Paulus doet in zijn brieven dan begroet hij de gemeente in de Naam van God. De hele gemeente, van voorganger tot “gewone” gemeenteleden. God begroet de gemeente. De groet wordt een zegen. Zoals Paulus zegt: genade aan jullie en vrede van God. Laat het gebed zijn dat de mensen in de eerste plaats gaan merken dat ze welkom zijn bij Jezus, Hij is de Weg de Waarheid en het Leven.

Graag gebed voor:
Issa, Slman, Joesef Isha en Alahmed:
• het is mooi om te zien zodra wij maar enigszins bij elkaar kunnen komen zij vanuit het AZC weer naar ons toekomen

Kris en Khatoom Kework die met ons meehelpen:
Zij hebben geen corona meer en het gaat goed met ze: dank voor je gebed.

Murad
Een tijdje terug hadden wij hulp in het vervoer voor Murad gevraagd. Hij is zelf bezig met het halen van een rijbewijs maar dat is nog niet gelukt. Wilmy heeft zich aangemeld. Mooi om te zien dat zij zorgt voor een team van mensen voor hem. Dank!
Murad is nieuwsgierig, bid dat Goede Vrijdag en Pasen hem en zijn gezin verder zal leiden naar een Levend Geloof.

Kinderdienst
In het gebouw hebben wij een beamer tot onze beschikking. Tot nu toe doen wij dat met onze eigen laptops. Wij zijn nu op zoek naar een laptop voor eigen gebruik bij Daar al Amal. Het liefst niet ouder als vier jaar. Je kunt daarvoor met mij contact opnemen.

Vrijdagavond, Bijbelstudie, in de Ark op de Van Reenenweg 9a te Zeist
Op 2 april kunnen wij alleen Zoomen en hopen wij te kijken naar The Passion of the Christ.
Graag gebed dat de boodschap waarvoor Jezus kwam voor iedereen weer een andere/nieuwe betekenis mag geven

Zondagsdiensten, in de Ark op de Van Reenenweg 9a te Zeist
In de maand april worden er op de 4e en de 18e diensten gehouden. Het begint om 13.30uur en is te volgen op Zoom.

Tot slot
Wil ik afsluiten met: Moge de Heer van de vrede Zelf je voortdurend en op allerlei wijze vrede geven.

Met vriendelijke groet,

Daphne Potuijt

 

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten