Nieuws

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat zij een beroep heeft uitgebracht op ds. W.L.Dekker uit Kampen.

Ds Dekker  

Beroep op ds W.L.Dekker.

De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat zij
 een beroep heeft uitgebracht op ds. W.L.Dekker uit Kampen.

Ds Dekker is op 28 februari jl. bij ons voorgegaan in de ochtenddienst. 

Klik hier om de dienst met ds Dekker te bekijken

U als gemeente wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 5 dagen
na heden bezwaren in te dienen tegen de gevolgde procedure. 


Voorlichtingsavond
In verband met het voorgenomen beroep van ds Wilbert Dekker is er op donderdagavond 8 april om 20.00 uur een voorlichtingsavond geweest.
Op deze avond heeft de beroepingscommissie verteld op welke wijze zij de afgelopen periode heeft gewerkt en toegelicht
hoe zij tot dit beroep is gekomen in relatie tot het eerder opgestelde profiel van een nieuwe predikant.

Geen stemming, kerkenraad besluit
Op deze avond vond geen stemming plaats. Het is de kerkenraad die het besluit tot een voorgenomen beroep al heeft genomen.
De kerkorde biedt ruimte om een dergelijk besluit door de kerkenraad te laten nemen (bij een gemeente van meer dan 200 leden).
Onze wijkkerkenraad heeft in het verleden met instemming van de gemeente hiertoe besloten en dit besluit is opgenomen in de plaatselijke regeling van onze wijkgemeente.

Beroep ds.W.L. Dekker
Omdat geen bezwaren tegen het voorgenomen beroep zijn ingebracht heeft een afvaardiging van het moderamen op 10 april jl. namens de kerkenraad de beroepingsbrief aan ds. Dekker overhandigd. Vanaf dat moment is de periode van drie weken bedenktijd gaan lopen.
Dat betekent dat ds. Dekker uiterlijk op zaterdag 1 mei moet hebben beslist of hij het op hem uitgebracht beroep aanvaardt.
Op donderdag 22 april zal er voor u als gemeente een kennismakingsavond met ds. Dekker en zijn vrouw zijn, welke grotendeels een digitale invulling zal krijgen.
U leest hierover elders in Bethelnieuws.
Ook kunt u de kerkdienst van 28 februari jl. waarin ds. Dekker is voorgegaan nog eens terugluisteren.
Wij vragen u als gemeente te bidden voor ds. Dekker en zijn gezin, dat de Geest hem de weg mag wijzen bij het nemen van het besluit.
Uiteraard hopen en bidden wij als wijkgemeente Bethel dat hij het beroep zal aanvaarden.Uw kerkenraad en de beroepingscommissie

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten