Nieuws


Beslissing ds Jasper van Schaik.

Geachte gemeenteleden,

De kerkenraad is verheugd u mee te kunnen delen dat ds. Jasper van Schaik heeft besloten het beroep dat door onze wijkgemeente op hem is uitgebracht aan te nemen. 
Wij zijn God dankbaar dat ds Van Schaik de roepstem heeft gehoord en Gods Geest hem de weg naar Bethel heeft gewezen.
Wij zien uit naar zijn komst en vertrouwen op een gezegende samenwerking tot opbouw van onze gemeente.
In de komende tijd zal overleg plaatsvinden op welke datum ds. Van Schaik zal worden bevestigd.

 Met vriendelijke groet,
 
Marijke van Eck
scriba
Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten