Nieuws

Jezus gevangengenomen en ondervraagd

Johannes 18:1-11

De kinderen leren dat Jezus laat zien dat Hij zichzelf gevangen laat nemen. Hij vlucht niet voor zijn lijden en sterven.

Johannes beschrijft duidelijk dat Jezus machteloos lijkt. Soldaten nemen Hem gevangen en voeren Hem af, maar alleen omdat Jezus dat toestaat.

Jezus zou zich kunnen verzetten tegen zijn arrestatie. Hij is sterker dan Judas, de soldaten en dienaars van de hogepriester. Dat zie je, als Hij hen laat terugdeinzen en vallen, alleen door naar voren te stappen en zich bekend te maken. Jezus doet niets en toch… Jezus weet dat Hij alleen de grootheid van God de Vader laat zien, als Hij lijdt en sterft. Daarom loopt Hij er niet voor weg. Hij betrekt zijn leerlingen en volgelingen er ook niet bij (vs. 8: laat deze mensen gaan) en keurt het geweld door Petrus af (vs. 10v). Jezus zegt: Mij moeten jullie hebben, Mij alleen.

Verwerking kleinsten:

Oplossingen, wat klopt er niet?

  • De zon (zowel het verhaal als de uil geven aan dat het nacht is)
  •  Het flatgebouw
  • De lantaarn straalt licht uit, maar de kaars is niet aan.
  • De man met de lantaarn heeft twee verschillende schoenen aan.

Je kunt de plaat mooi inkleuren.

Verwerking groteren:

Oplossingen: 

- Van boven naar beneden: Jezus van Nazaret?

- Van groot naar klein: Ik ben het

- Geheimschrift: Als jullie Mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.

- Kruiswoord: oog - handen - boom - kroon - beker - bijbel – zwaard.

Uitkomst: Geboeid

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten