Nieuws

31-03-2022

De Koning van de Joden aan het kruis 

Johannes 19:16b-30
 
De kinderen leren dat Jezus aan het kruis zijn overwinning uitroept. 
Aan het kruis lijkt Jezus te hebben verloren.
Zijn leven eindigt. Zijn ideaal van Gods Koninkrijk op aarde heeft Hij niet kunnen bereiken.
Hij deed wonderen en tekenen, maar uiteindelijk verloste Hij Israël niet van de ellende.

Hij sterft en wordt begraven. Wat overblijft is een rotsgraf waar zijn vrienden aan Hem kunnen terugdenken.
Maar wat je verwacht is niet altijd de waarheid.
Dat zagen we al toen Jezus gevangen werd genomen.
De soldaten deinsden achteruit en vielen.
Ook aan het kruis gaan de dingen anders dan bij andere terdoodveroordeelden.

bordje
Het bordje met de aanklacht spreekt de waarheid: 'Ik ben de Koning der Joden'.
De Farizeeën ontkenden dat juist en willen daarom de tekst veranderen.
Het duidelijkst is Jezus' laatste woord: 'Het is volbracht.'
Het lijden, zijn goddelijke opdracht, is voltooid.
'Het is volbracht' wordt in Johannes dan ook niet gevolgd door 'Vader, in uw handen leg ik mijn geest', omdat alle nadruk op het zichtbaar worden van Gods heerlijkheid moet vallen.

Het lijden is de weg naar de overwinning.
 
 
Print het werkblad uit op stevig papier. Kleur het kruis mooi in en knip het uit. Knip ook de tekstjes naast het kruis uit en plak ze op de achterkant op de goede plekken. Je kunt het kruis ophangen, maar je kunt hem ook als boekenlegger gebruiken.
Puzzelblad: God wint, Jezus laat het horen!
 ____________________________________________________
Oplossingen: 
- INRI betekent: Jezus uit Nazaret, koning van de Joden. 
- Psalm 22:19: Ze verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. 
- Joh. 19:24b: Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: 'Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn mantel.' Dat is wat de soldaten deden. 
- Spons Joh. 19:28: Ik heb dorst. 
- Joh. 19:26-27: "Dat is uw zoon," en daarna tegen de leerling: "Dat is je moeder". 
Praat daarna samen over de vragen onderaan het kopieerblad.
Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten