Nieuws

10 april 2022

Jezus sterft en wordt begraven
Johannes 19:31-42
De kinderen leren dat Jezus sterft en wordt begraven als ieder ander mens.

hoop
Maar voor wie Jezus kent, klinkt er hoop in door.
Als Jezus alles volbracht heeft, sterft Hij.
De mensen die zijn sterven hebben gezien gaan weer naar huis.

Peseach
Morgen is het immers Pesach. Het leven gaat door.
Er moet nog veel worden voorbereid.

lanssteek
Ook de soldaten willen verder.
Ze stellen vast met een lanssteek in zijn zij dat Jezus echt gestorven is en versnellen de dood van de andere twee.
Hun werk is dan klaar.

graf
Josef van Arimatea en Nicodemus zorgen nog dat Jezus gebalsemd en begraven wordt.
Dan gaan ook zij naar huis. Het lijkt de afsluiting van het leven van Jezus: zijn begrafenis.
De discipelen en andere volgelingen voelen dat ook zo.
Maar de manier waarop alles gebeurt is hoopvol.
Jezus' benen zijn niet gebroken, zoals de Schriften zeggen (Ex. 12:46, Ps. 34:21).
Hij wordt in een nieuw graf van de rijke Josef gelegd, zoals Jesaja heeft voorzegd over de Messias (Jes. 53:9).

De periode van Gods heerlijkheid is begonnen.
Alles is daar klaar voor.
Nog even geduld, dan kan iedereen Gods grootheid zien.

In principe kan iedereen weer naar de kerk komen,
maar eventueel voor hen die in quarantaine zitten toch twee verwerkingen 
met hieronder de oplossing van de verwerking voor de grotere kinderen:

VERWERKING KLEINSTEN

VERWERKING GROTEN

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten