Nieuws

22-04-2022

Vanuit de diaconie
3e collecte zondag 24 april

Zondag 24 april is de 3e collecte bestemd voor Stichting Timon.

Timon biedt professionele hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden.
De Diaconie stelt het huis Twina aan de Utrechtseweg ter beschikking aan Timon.

uit huis
In dit huis wonen jongeren die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen samen met vrijwilligers.
Deze vrijwilligers wonen naast hen als goede buur of zijn beschikbaar als maatje.
De jongeren kunnen bij hen terecht voor gezelligheid, een luisterend oor en praktische hulp.
Zo zijn er door het hele land huizen als deze in Zeist.

passende plek
Als de problemen kinderen betreffen die nog niet zelfstandig kunnen wonen doet Timon er alles aan om voor elk kind een passende plek te vinden.
Liefst in een gezin uit het netwerk van ouders en kinderen die een beroep doen op pleegzorg.
Denk aan een oom en tante of een bevriend gezin uit de kerk.

daarom deze collecte
Om dit mooie en noodzakelijke werk mogelijk te maken bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.
U kunt uw gift geven in de collectemanden bij de uitgang, via de Bethelapp,

de QR code 


rollade_actie.png
of overmaken op NL96INGB0663911494
ten name van Diaconie van de Protestantse Gemeente Zeist o.v.v. 3e collecte Bethel 24 april 2022.

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten