Nieuws

26-04-2022

NIEUWSBRIEF Daar al Amal, Huis van Hoop, Zeist.

Lieve vrienden,

Gezamenlijke maaltijd

Onlangs hebben wij de leden van de moederkerken uitgenodigd voor een Arabische maaltijd, om hen te ontmoeten en bij te praten over het werk van Daar al Amal.
Er was een mooie opkomst.
Wij begonnen met een Arabische maaltijd gemaakt was door onze Arabische mensen.
Het was heerlijk en onze dank daarvoor!
Het was een gezellige en geslaagde avond.
Het was bemoedigend om te horen dat de nieuwsbrieven ook aan anderen doorgegeven worden.

betrokken
Wij willen danken voor alle mensen die zo betrokken zijn bij Daar al Amal en bidden dat het zaaien binnen Daar al Amal oogst geeft.
En dat er voldoende arbeiders mogen zijn om de oogst binnen te halen.

Kinderactiviteiten.

Tijdens de Bijbelstudie op vrijdagavond hebben de kinderen hun eigen “chill”-avond.
Gezellige bijeenkomsten waar ze elkaar ontmoeten en de contacten met elkaar en de leiding zich verdiepen.
In het begin leek er weinig animo om spelletjes te doen; nu zijn ze bijna niet weg te slaan bij het tafeltennissen!
Ook tijdens de diensten op zondag zijn er activiteiten met de kinderen.
Vanaf nu geven we de kinderen de ruimte om aan het eind van de dienst te vertellen of te laten zien wat ze gedaan hebben.
Om zo meer betrokkenheid met elkaar te krijgen.

Bid voor het kinderwerk. Dat de kinderen niet alleen naar de vrijdagavonden, maar ook naar de zondagse bijeenkomsten komen.

Goede Vrijdag en Pasen
Op Goede Vrijdag werden wij verwelkomd bij de dienst in de Ark en op Pasen bij de dienst in de EGZ.
Het waren bijzondere diensten en het was goed om te zien dat er aandacht en contact was met de Arabische bezoekers.
Met Pasen sprak een spreker van Open Doors “toevallig’’ over de vele Arabische mensen
die tot geloof in Jezus van Nazareth, de Zoon van God komen door dromen, wonderen en tekenen.
En dat ze dan vaak moeten vluchten of het met de dood moeten bekopen.
Maar wie in deze Jezus gelooft gaat NIET verloren maar heeft Eeuwig leven.
Pasen een feest van de HOOP!

Bid voor de zoekers met een Arabische achtergrond in Zeist en omgeving, dat ze de stap naar Daar al Amal durven te zetten.

Vrijdagavond, Bijbelstudie, in de Ark, Van Reenenweg 9a te Zeist
Op 13 en 20 mei is er Bijbelstudie.
Wij beginnen om 19.30 uur!

Zondagmiddagdiensten, in de Ark, Van Reenenweg 9a te Zeist
Op 8 en 22 mei komen wij weer bij elkaar. De diensten beginnen om 13.30uur. Je bent welkom vanaf ca. 13.00 uur.

Tot slot
Pasen vlucht niet weg uit het harde leven, maar houdt in de stormen en orkanen die over de aarde gaan de vlam van de HOOP brandend.
Pasen vertelt dat het leven in Jezus sterker is dan de dood.
Dat is de hoopvolle boodschap.
Zo gaan wij op weg naar Pinksteren: om te ervaren dat je niet alleen bent, maar dat Hij er is door Zijn Heilige Geest.
Amen!

Met vriendelijke groet,
Daphne Potuijt

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten