Nieuws

27-5-2022

Vanuit de kerkenraad

Verslag vanuit de kerkenraad
Zr van Vliet opende de vergadering met het lezen van een stukje van ds. Niek Tramper over het zoeken van rust voor God.
Vervolgens luisteren we naar het lied “Ruimte voor U” van Sela en gaat zij voor in gebed.

classispredikant op bezoek
De opening is daarmee ook een brug naar het gesprek met de classispredikant, ds. Trinette Verhoeven, die bij ons op bezoek was.
Zij gaat alle wijkgemeenten van haar classis langs om te horen hoe het met wijkgemeenten gaat, wat gaat er goed, wat zijn zorgpunten.
Het was een open gesprek waarin ieder persoonlijk vertelde hoe je tijd maakt voor God en ruimte vindt in je geloof.
Ook zijn er nog een aantal andere onderwerpen besproken zoals de verscheidenheid in Bethel en over gemeenschapsvorming.

Nadat ds. Verhoeven de vergadering had verlaten heeft de kerkenraad haar vergadering voortgezet.

Er is gesproken over de (wijze van) viering van het Heilig Avondmaal na corona.

De afgevaardigde naar de naar de AK heeft (schriftelijk) verslag gedaan van wat daar is besproken.

foto

Omdat bij een overlijdensafkondiging niet aan iedereen bekend is wie hij of zij is, zal bij het In Memoriam in het vervolg
(als de familie het daar mee eens is) een foto worden geplaatst van de overledene.

wisseling van de wacht
Br Dick de Wit voorziet er (met ondersteuning ook van anderen) al een aantal jaar in dat predikanten worden gevraagd voor te gaan in onze wijkgmeente.
Omdat hij heeft aangegeven daarmee te willen stoppen zal Gert Schipper deze taak op verzoek van de kerkenraad overnemen.

géén rondgaan van collectezakjes meer
Omdat het merendeel van de gaven binnenkomt via de QR-code en de Bethel-app is besloten dat we niet teruggaan naar het tijdens de dienst laten rondgaan van de collectezakken.
Voor diegenen die niet digitaal geven komt er bij de uitgang een standaard met daarin drie collectezakken waarin men de gaven kan deponeren.

voortzetten of niet?
Aan de liturgiecommissie wordt gevraagd na te denken over de liturgie en dan met name over wat tijdens corona is ingevoerd, moeten we dat voortzetten of niet.

gebed
De gemeenteavond over gebed zal pas na de zomervakantie invulling krijgen.

slecht zicht
Aan de kerkrentmeesters is gevraagd te kijken of er een oplossing is voor het “probleem” dat, wanneer men in de kerk aan de zijkanten zit,
niet de hele liedtekst zichtbaar is vanwege de lampen die er hangen.

Tenslotte sluit br Baan de vergadering door het lezen van een kort stukje van Edmond Premen over de roep Christus te dienen
waarna hij voorgaat in gebed.

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten