Nieuws

Het team is weer compleet

Hand. 1: 12-26
 
Bij de elf discipelen die na Hemelvaart terugkeren naar Jeruzalem leeft verdriet.
Ze missen er één: Judas.
Hij heeft zijn Heer verraden en kan niet meer terugkomen, omdat hij gestorven is.
Petrus neemt het woord.
Hij overtuigt de anderen dat ze verder moeten en dat iemand anders de plaats van Judas in hun team moet innemen.
Dan zijn ze weer met twaalf discipelen.
Voltallig heet dat.
Allen kunnen nu dan getuigen van de Opgestane Heer.
Na goed nadenken en vooral bidden wijst God Mattias aan door het lot.
 
Zo en nu een leuke verwerking. Veel plezier bij het maken>
 
Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten