Nieuws

Bij de kleuters wordt verteld over de bekering van Saulus.

In de andere groepen gaat het verhaal over de joodse leiders die de apostelen ondervragen (Handelingen 4:1-22).

vrijheid
Betekent vrijheid dat je kunt doen wat je wilt?
En dat je kunt zeggen wat je wilt?
In Nederland mag je je mening geven, ook als anderen het niet met je eens zijn.
In de geschiedenis van vandaag ontdekken we dat dat niet overal gewoon is.

wie is jezus?
Petrus en Johannes vertellen de mensen over het leven, de dood en opstanding van Jezus.
Geloven in Hem maakt jouw leven mooi.
Velen luisteren verbaasd. Eigenlijk willen ze wel een beter leven.

boos....daarom gevangen nemen...
Maar de joodse leiders (schriftgeleerden) zijn boos.
Eenvoudige vissers die vertellen over die Jezus ondermijnen hun gezag en hun eervolle positie.
Ze verbieden hun om anderen op te roepen in Jezus te geloven en nemen hen gevangen.
De apostelen moeten terechtstaan voor het Sanhedrin.

blijven getuigen

Maar Johannes en Petrus getuigen van hun God en Heer.
Vrijuit en dapper spreken ze over de God in wie zij geloven. En ze worden weer vrijgelaten.

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten