Nieuws

Vanuit de kerkenraad

Viering Heilig Avondmaal 29 januari
Volgende week zondag, 29 januari, vieren wij als gemeente het Heilig Avondmaal.
De kerkenraad heeft vorige jaar besloten gedurende circa een jaar de wijze waarop wij het Avondmaal vieren af te wisselen:
1> de ene keer het aangaan aan tafel 
2>de andere keer het samen als gemeente staan in een kring.

besluit
Na dat jaar zal de kerkenraad alles overwegen en een besluit nemen op welke wijze wij in de toekomst het Avondmaal zullen vieren.
U als gemeentelid krijgt de gelegenheid uw gedachten hierover kenbaar te maken.
Volgende week zal het Heilig Avondmaal worden gevierd staande in een kring.

online volgen: in beeld
Zoals u weet worden de diensten ook met beeld uitgezonden.
Wanneer u niet herkenbaar in beeld wilt tijdens de viering,
dan kunt u met uw rug naar de camera’s gaan staan.
Bij het teruggaan na de viering zal het beeld op een ander punt in de kerk gericht zijn.

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten