Nieuws

 Gebedsteam

ontmoeting
Zondag na de dienst ontmoeting met het gebedsteam.
In het Bethelnieuws van 18 december schreven we over de start van het gebedsteam als nieuwe vorm van gebed.
Zondag zal in de dienst het team ingezegend worden.
Belofte van geheimhouding zal dan afgelegd worden door leden van het gebedsteam.

bidden
Vanaf 29 januari 2023 is de mogelijkheid om samen met anderen na de dienst Gods aanwezigheid te zoeken, onder leiding van de Heilige Geest.
Na de dienst is er de mogelijkheid om in het Lichtpunt in gesprek te gaan met het team. Iedereen is daar van harte voor uitgenodigd.

Hartelijke groet van het gebedsteam:
Aad de Bruijn, Ada Goethals, Anne Stoppels, Danielle Verboom, Gert Schipper, Ida Nijenhuis,
Jaco Lekkerkerker, Martin Roosendaal, Lia Verboom, Marry van der Grift, Trudy v,d, Glind,
Marja Zwaal, Mathilde Oosterhuis

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten