Nieuws

 
Jezus leeft! Wij leven dankzij Hem. 
Marcus 16: 1-8
De kinderen horen vandaag dat de opstanding van Jezus alles anders maakt. Het leven heeft het laatste woord. Gelovigen mogen door Jezus eindeloos leven met hun God en Heer. 
Na alle spanning van de lijdenstijd, de intriges rond Jezus, de strijd in Getsemane, voor zijn rechters en aan het kruis, is Jezus gestorven. Hij is uit de aardse tijd gegaan. Zijn leven is herinnering. Maar juist nu zijn leven voorbij lijkt, breekt een nieuwe tijd aan. Hij staat op uit het graf en ontvangt nieuw leven in heerlijkheid, voor altijd. We lezen over de Paasdag in de Bijbel en weten dat Jezus dat leven ook aan ons wil geven.

knd-31mrt.jpeg

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten