Rondom 30

bediening rondom30
 

Een levensfase die belangrijk is in de ontwikkelingsfase van jonge mensen, maar die tegelijkertijd wat ondefinieerbaar is. Deze groep gemeenteleden hoort niet meer bij de jongeren, maar ze voelen zich vaak ook niet helemaal thuis bij de gemeenteleden die al wat meer gesetteld zijn. Zij hebben vooralsnog een eigen gang in het leven, nog wat zoekend qua werk, qua woonplaats, en ook qua geestelijke orientatie. Het is een enorm belangrijke fase, want in deze fase worden grote keuzes gemaakt: Juist in deze fase is geestelijke begeleiding en geestelijke groei van groot belang. Het risico van deze fase is namelijk ook dat het een exit-moment wordt uit de gemeente. Door een opleiding elders ben je een tijdje weg uit de gemeente, of doordat je een relatie krijgt met iemand die niet gelooft verwatert de kerkgang, en voor je het weet groeit er afstand.

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten