Bediening - Ouderenzorg 75+

Homepage Bethel Zeist

bediening ouderenzorg

BEDIENING SENIOREN
Sinds september 2015 is de taakgroep senioren van start gegaan. Deze groep is samengesteld uit


 
   
 ds. Fré van Roest  Lenie Eijsenga  Henk Eijsenga  Jan Heijting
     
 Theo van den Bos  Jan van Beek  Dick van Eckeveld  

en  Nel van Broekhuizen  en Margreet van den Heuvel, (foto's komen later)

doelstelling taakgroep
De doelstelling van de bediening senioren is: informeren, signaleren, toerusten.
1 > Informeren: We hebben in kaart gebracht hoe de structuur en organisatie van het ouderenpastoraat is samengesteld. Wie zijn daarin actief betrokken? Dat was een hele lijst: de 6 sectie-ouderlingen; de seniorenbezoekers; de seniorpastor ds. F. van Roest; de HVD-bezoeksters; in de Hoven de pastorale commissie en de geestelijke verzorger.

2 >Signaleren: Welke knelpunten zijn er in het ouderenwerk? Wat kan beter? Wat behoeft aandacht?
 a) We constateerden dat er soms sprake is van dubbelingen in het bezoekwerk, terwijl andere ouderen nauwelijks   bezocht worden. Er zijn afspraken gemaakt om dit beter te stroomlijnen.

b) Veel ouderen zijn goed in staat om gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen. Er is echter ook een groep die digitaal niet actief is en daardoor veel informatie mist. Voor hen wordt een Bethelfolder vervaardigd met daarin de voor hen relevante en op de persoon afgestemde informatie, zoals ‘wie is mijn sectie-ouderling’, ‘welke HVD-ster heb ik’. ‘Welke activiteiten zijn er voor mij’. ‘Waar kan ik aankloppen bij concrete hulpvragen’ (zoals het Diaconaal Loket Zeist en het project Gewoon Samen).

c) Ouderen die thuis de kerkdiensten meeluisteren en niet digitaal actief zijn, kunnen, indien gewenst, het Bethelnieuws vooraf ontvangen. Adressen hiervoor doorgeven aan diaken Jan van Beek.

d) De taakgroep is bezig om een uitstapje voor ouderen te organiseren, waarbij jongeren van Sola Gratia een handje komen helpen.

e) We onderzoeken de mogelijkheid dat ouderen, die dit anders niet meer kunnen meemaken, toch het Heilig Avondmaal kunnen vieren in een aangepaste, korte dienst.

3> Toerusten: Eind oktober heeft een deel van de taakgroep een toerustingsbijeenkomst in Amersfoort bijgewoond.      
     Deze    was georganiseerd door de IZB en had als thema: ‘Omdat ieder mens telt’. Wil Doornebal gaf een lezing over
     het ouder worden: dat is niet een tijd van

 

Bericht 1
Uitjes en lezingen die ingaan op de thematiek die in deze levensfase speelt. Wie heeft welke zorg nodig heeft, welke patronen zijn waar te nemen binnen deze doelgroep. Juist op deze manier kan aan de ouderen van de gemeente duidelijk gecommuniceerd worden dat zij er volledig bij horen en dat zij een belangrijk aandachtsgebied zijn in onze gemeente.
Het team staat onder leiding van een seniorenpredikant en twee speciaal daarvoor aangestelde ouderenouderlingen. Daarnaast is er het team van de HVD-bezoekdames en de seniorenpastores.

Vanuit de seniorenbediening 75+ kwam als wens naar voren om alle kerktelefoon/ internet luisteraars van onze wijk te voorzien van het Bethelnieuws en een liturgie als die er is.
Het streven is om dit uiterlijk zaterdagavond 18.00 uur bij de doelgroep in de brievenbus te doen, zodat het de volgende zondag beschikbaar is en men meer mee kan leven en beleven.
Omdat er steeds meer gemeenteleden in hun eigen huis blijven wonen, wordt een beroep op de gemeenteleden gedaan om dit bij zijn/ haar ”buren” te bezorgen.
De bedoeling is dat men het zelf uitprint, dit om logistieke problemen te voorkomen.
De diakenen hebben de coördinatie hiervan op zich genomen.

 
Als aanspreekpunt fungeer ik momenteel (Jan van Beek) bereikbaar met telefoonnummer 030-6963105 of
email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeenteleden die in aanmerking willen komen om dit te ontvangen, dat kunnen ook jongere of tijdelijk luisteraaars zijn, kunnen kontakt met mij opnemen

Zie ook en klik op  folder ouderen

terug naar Home

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

A- A A+

Agenda

zondag 20 oktober
ds. J. Hansum

zondag 20 oktober
ds. H. de Jong

zondag 27 oktober
prop. W.J. de Hek

zondag 27 oktober
ds. W.G. Sonnenberg

woensdag 30 oktober
Kerkenraadsvergadering

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten