Bediening - Relaties

Homepage Bethel Zeist

bediening gezinsleven

Bediening relaties
In de bediening relaties hebben we onderscheid gemaakt in drie categorieën, om het brede aandachtsgebied in de vingers te krijgen:
1. Onderwerpen die de persoonlijke levenssfeer raken rondom relaties (huwelijk, samenwonen, single-zijn, verslaving, scheiding, homoseksualiteit, samengestelde gezinnen, vriendschap).

2. Verbindende activiteiten in de gemeente. Hier zien we veel initiatieven (gemeenteweekend, running dinner). Hier wordt aan de sociale verbinding van de gemeente gewerkt. Een aandachtspunt dat we hierbij zien is om het geloofsgesprek hier ook een plaats in te geven, naast de gezelligheid.

3. Visie-ontwikkeling: het voeren van een gezamenlijk en verdiepend gesprek over wat het geloof in God betekent in het hebben van relaties. Wat heeft God, je geloof te betekenen voor hoe je bent als vader, of oma, of vriend. Of breder, hoe denken we over huwelijk en samenwonen, over homoseksualiteit of verbreken van relaties.

Verder willen we nogmaals iedereen van harte uitnodigen om met onderwerpen rond relaties te komen en daar ook zelf energie in te stoppen om het binnen de gemeente bespreekbaar te maken. Zodat er verdieping en verbinding kan ontstaan in een open en eerlijk gesprek.

De bedieningsgroep bestaat uit

 
 
 
 
      Katja Heitink  Barbara van Boetzelaer     Jacqueline Roks        Bert Verhoek

 Allen zijn aanspreekbaar voor vragen en ideeën.

Terug naar Home

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

A- A A+

Agenda

zondag 4 oktober
Ds G.H. Fredrikze

zondag 4 oktober
ds. F.G. Immink

zondag 11 oktober
Ds R. de Koning Gans

zondag 11 oktober
ds. R. de Wit

zondag 18 oktober
Ds G.M. van Meijeren

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten