Bediening - Senioren 55+

Homepage Bethel Zeist

bediening generativiteit

BEDIENING - OUDEREN

Bijbelkring Bethel

Haggaï een opwekkingsprofeet
Kort en krachtig, een Bijbelkring waar we ons niet laten afleiden door
allerlei bijzaken maar letten op wat belangrijk is in een tijd waarin wij meer dan ooit (een) opwekking nodig hebben. Haggaï treedt op na de ballingschap omstreeks 520 v. Chr. In een vijftal profetieën op gedenkwaardige dagen roept hij de leiders, de priesters en wat er nog van het volk over is terug naar de dienst van God.
De Bijbelkring komt samen op donderdagmorgen om 10.00 uur in ’t Lichtpunt. Na anderhalf uur sluiten we af. Dit seizoen resten nog twee bijeenkomsten op DV 25 april en 23 mei. We sluiten de laatste keer af met een gezamenlijk lunch elders in Zeist of omgeving. Voor info kunt u terecht bij mevr. Van Sprakelaar – Neef tel. 06-06918645.
De Bijbelkring Bethel wordt geleid door de predikant voor ouderen

ds. F. van Roest tel. 0638122955


Ouderenkring 'De Bron'
De leden van deze kring komen doorgaans één keer per 14 dagen van 14:30 tot 16:30 uur bijeen in ‘t Lichtpunt bij de Nieuwe Kerk. Gezelligheid en ontmoeting staan voorop. Dat kan vooral tijdens de thee- of koffiepauze. Daarvoor luistert u naar een korte meditatie. Altijd is er een spreker met een interessant onderwerp.
Nel van Broekhuizen, bijgestaan door een werkgroep, gevormd uit leden van Pniel en Bethel, verzorgt deze kring. Vervoer wordt desgewenst geregeld. Belangstellenden zijn op de woensdagmiddagen altijd welkom. De actuele gegevens vindt u wekelijks of maandelijks in de Opgang of de weekbrieven van de beide wijken op zondag.
Méér weten? Neem gerust contact op met Nel van Broekhuizen, tel. 030-6955169

Achterliggende gedachte
In onze maatschappelijke ontwikkelingen zien we een nieuwe leeftijdsfase ontstaan aan het einde van het arbeidzame leven, waarin men nog zeer vitaal is, een fase die om een eigen invulling vraagt. Men beschikt over levenservaring en maatschappelijke ervaring, er komt langzaam maar zeker meer tijd vrij, er is vaak ook de wil om deze levensfase van een nieuwe invulling te voorzien. Het familieleven speelt een grote rol, de zorg voor kinderen en kleinkinderen, indien die er zijn. Daarin spelen ook veel vragen: hoe ga ik bijvoorbeeld om met de ontkerkelijking van mijn kinderen, hoe kan ik grootvader zijn voor mijn kleinkinderen en daarin iets overdragen van mijn geloof? Kan ik misschien een coachende rol spelen ten aanzien van jongeren in de gemeente die werkzaam zijn op een terrein waarin ik zelf ervaring heb? Welke talenten zijn er in deze doelgroep en op welke manier kunnen die beschikbaar gesteld kan worden aan de gemeente. Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens samenkomsten met het oog op ouderen, met en voor hen.


 terug naar Home

 

A- A A+

Agenda

zondag 20 oktober
ds. J. Hansum

zondag 20 oktober
ds. H. de Jong

zondag 27 oktober
prop. W.J. de Hek

zondag 27 oktober
ds. W.G. Sonnenberg

woensdag 30 oktober
Kerkenraadsvergadering

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten