Netwerk Gewoon Samen

 gewoonsamen

Gewone Samen is het jongeren-vrijwilligersnetwerk in Zeist. Jongeren tot 30 jaar zetten zich vrijwillig in bij mensen in Zeist die hulp nodig hebben. Mensen die weinig of geen netwerk en beperkte financiële middelen hebben. Het is mooi om iets belangeloos voor een ander te doen; vrijwilligers zijn hard nodig; én jongeren hebben ook op dit vlak veel te bieden!

Hulpvragen kunnen éénmalig, structureel, praktisch en/of sociaal zijn en kunnen individueel of groepsgewijs worden opgepakt door de jongeren. Bijvoorbeeld; helpen verhuizen, kluswerkzaamheden, taalles, hulp bij de computer of maatjescontact.
In de meeste gevallen komen de vragen binnen van de organisaties met wie wij samenwerken; Kerk en Samenleving, Vrijwilligerscentrale, Samen Oplopen, Handje Helpen, Accolade Zorggroep, Vitras, Sociaal Team etc. Een enkele keer meldt een hulpvrager zichzelf aan, wanneer er bijv. nog geen andere organisaties/hulpverleners betrokken zijn en/of wanneer het efficiënter is om de vraag direct bij ons neer te leggen. In de afgelopen jaren zijn al veel jongeren, ook jongeren van Bethel, ingezet en veel Zeistenaren geholpen.

Met ingang van 1 januari 2021 is Netwerk Gewoon Samen ondergebracht bij Stichting Kerk en Samenleving. ( exploiteert 4 wijkinloophuizen in Zeist) en is bereikbaar onder telefoonnummer 06-24399354.

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze website. Hier krijgt u een indruk van wat er zoal aan hulpvragen opgepakt wordt en kunt u doorklikken naar de jaarverslagen, social media en contactgegevens.

Op de foto van links naar rechts: Rik van der Noord, Rianne Verduin, Petra de Korte.

Open Gemeente zonder tekst

 Bethel Zeist

 open naar God,

 naar elkaar

 en naar buiten