Algemene kringen

Homepage Bethel Zeist

Bijbelkring

Eénmaal in de drie weken komen wij op woensdagavond samen. Een kleine kring van 7 leden. Uitbreiding van het aantal leden stellen we op prijs. Er is veel persoonlijke aandacht voor elkaar. We lezen en bespreken de preken van Ds. van Ekris.

Wanneer: Woensdagavond om de 3 weken
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Waar: Bij leden thuis
Aantal leden: ong. 7
Leeftijd: 35 tot 66 jaar
Contact:  Aad de Bruijn 030-6959970, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zacheüskring

De Zacheüskring ontleent zijn naam aan Zacheüs. Deze klom in een boom omdat mensen hem het zicht op Jezus ontnamen. De kring is bedoeld voor wie de bijbel en de kerkgang niet zo vanzelfsprekend zijn. In de kring is ruimte voor vragen, twijfel, verzet. We komen eens in de drie weken bij elkaar. Na de zomervakantie starten we met het bespreken van de Bergrede m.b.v. de preken van Ds. van Ekris. Welkom!

Wanneer: Eens per drie weken, wisselende avond in overleg
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Waar: Couwenhoven 5311
Aantal leden: 7
Contact: Jaap en Lia Schulting, 030-6913336, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Het Spoor en Nehemia

De naam van deze kring is een samentrekking van twee bijbelstudiegroepen die samen zijn gegaan nl. Het Spoor en Nehemia. Wij zijn een groep van inmiddels vijftigers (ooit begonnen als twintigers en dertigers... we houden het dus lang vol!) die één keer per twee weken op woensdagavond bij elkaar komt op wisselende locaties bij de kringleden thuis voor bijbelstudie. We laten ons leiden door de Geest en een boekje. Naast het bestuderen van de bijbel is ook het betrokken zijn op elkaars "wel en wee" voor ons belangrijk.

Wanneer: Om de 2 weken op woensdagavond
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Waar: Bij kringleden thuis
Aantal leden: Ong. 15
Contact: Rineke Kroes-Kuipers, 030-6956619, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bethel-lifestyle

De Bethel-lifestyle kring bestaat momenteel uit zeven leden. Nieuwe leden welkom! Momenteel bestaat de kring alleen uit vrouwen en daarom willen we ook mannen vragen om zich aan te sluiten bij deze kring. De leeftijd varieert tussen de 25 en 55 jaar. We gaan gedeelten uit het Johannes evangelie behandelen. We komen 1 keer in de maand bij elkaar op maandag of woensdagavond. Twee keer in het jaar hebben we een eat en meat ontmoeting op zondag uit de dienst bij iemand thuis en mag je ook je gezin meenemen.

Wanneer: Eens per maand op maandag- of woensdagavond
Tijd: 19.45 - 22.00 uur
Waar: Bij leden thuis
Contact: Tineke Nagtegaal en Marleen Schipper

Verticale kringen
Huh? verticale kringen? Zul je misschien denken.
Verticale kring betekent dat deze kringen verticaal in leeftijd zijn. Van 18 jaar - misschien wel 100.
Door deze mengelmoes van leeftijden op kring krijg je verrassende inzichten en gesprekken.
Iedereen zit in een andere leeftijdsfase variërend van studerend, werkend, met of zonder gezin, met pensioen...
Vanzelfsprekend heeft ook ieder zijn eigen (levens)ervaring. En dat kan super handig zijn.
Hoe hebben 'oudere' mensen bepaalde problemen bijvoorbeeld opgelost.Hoe werkt het allemaal in deze tijd met al die nieuwe gadgets.
Maar ook, hoe bewandel je ieder je weg met je geloof en God?

Momenteel zijn er 3 van dit soort kringen. Elke kring komt 1x per maand bij elkaar op een avond.
Er is een kring op de zondag-, woensdag- en vrijdagavond.
Ontmoeting, geloof en gebed staan centraal. Iedere kring geeft daar een eigen invulling aan.
Bijvoorbeeld door het volgen van een prekenserie, boekje of het uitnodigen van gasten die over een thema komen praten.

Ben je nieuwsgierig geworden? Leuk! Er is plek, dus kom gerust eens kijken of het wat voor je is.
Voor meer info kun je mailen naar:Judith Smit.
e-mailadres

Yeshua Israël Geloofs groeigroep

Maandelijks komen ong. 8 personen bij elkaar thuis om samen te zingen, te bidden voor Yeshua's Koninkrijk in Israël, een hoofdstuk uit de Bijbel te lezen en te bespreken, gekoppeld aan de actuele situatie in Israël. De Here Jezus gaat daar immers via de wolken des hemels terugkomen op de Olijfberg (Zach. 14:4,5). We collecteren voor een Messiaans-Joodse Gemeente in Tel Aviv, waarvan we ook gebedsbrieven ontvangen. We kiezen steeds een datum waarop we allemaal kunnen. De actuele berichtgeving gaat via Bethelnieuws.

Wanneer: Eens per maand, in overleg
Tijd: In overleg
Waar: Afwisselend bij iemand thuis
Aantal leden: Ong. 8
Contact: Rien van de Glind, 030-6952075, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A- A A+

Agenda

Sunday 4 October
Ds G.H. Fredrikze

Sunday 4 October
ds. F.G. Immink

Sunday 11 October
Ds R. de Koning Gans

Sunday 11 October
ds. R. de Wit

Sunday 18 October
Ds G.M. van Meijeren

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten