Algemene kringen

Homepage Bethel Zeist

Bijbelkring 1

Deze (oudste) kring startte in 1978, bestaat nu helaas nog maar uit 4 leden: dus u/jij bent meer dan welkom om het voortbestaan ervan te garanderen!!! We komen eens per maand op een zondagavond bij elkaar bij één van de deelnemers thuis. We bespreken elk jaar het jaarthemade dat dan actueel is.

Wanneer: 1x per maand op zondagavond
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Waar: Bij leden thuis
Aantal leden: 4
Contact: Theo van den Bos, 030-6952320, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bijbelkring 2

Eénmaal in de drie weken komen wij op woensdagavond samen. Een kleine kring van 7 leden. Uitbreiding van het aantal leden stellen we op prijs. Er is veel persoonlijke aandacht voor elkaar. We lezen en bespreken de preken van Ds. van Ekris.

Wanneer: Woensdagavond om de 3 weken
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Waar: Bij leden thuis
Aantal leden: ong. 7
Leeftijd: 35 tot 66 jaar
Contact:  Aad de Bruijn 030-6959970, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zacheüskring

De Zacheüskring ontleent zijn naam aan Zacheüs. Deze klom in een boom omdat mensen hem het zicht op Jezus ontnamen. De kring is bedoeld voor wie de bijbel en de kerkgang niet zo vanzelfsprekend zijn. In de kring is ruimte voor vragen, twijfel, verzet. We komen eens in de drie weken bij elkaar. Na de zomervakantie starten we met het bespreken van de Bergrede m.b.v. de preken van Ds. van Ekris. Welkom!

Wanneer: Eens per drie weken, wisselende avond in overleg
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Waar: Couwenhoven 5311
Aantal leden: 7
Contact: Jaap en Lia Schulting, 030-6913336, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Het Spoor en Nehemia

De naam van deze kring is een samentrekking van twee bijbelstudiegroepen die samen zijn gegaan nl. Het Spoor en Nehemia. Wij zijn een groep van inmiddels vijftigers (ooit begonnen als twintigers en dertigers... we houden het dus lang vol!) die één keer per twee weken op woensdagavond bij elkaar komt op wisselende locaties bij de kringleden thuis voor bijbelstudie. We laten ons leiden door de Geest en een boekje. Naast het bestuderen van de bijbel is ook het betrokken zijn op elkaars "wel en wee" voor ons belangrijk.

Wanneer: Om de 2 weken op woensdagavond
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Waar: Bij kringleden thuis
Aantal leden: Ong. 15
Contact: Rineke Kroes-Kuipers, 030-6956619, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bethel-lifestyle

De Bethel-lifestyle kring bestaat momenteel uit zeven leden. Nieuwe leden welkom! Momenteel bestaat de kring alleen uit vrouwen en daarom willen we ook mannen vragen om zich aan te sluiten bij deze kring. De leeftijd varieert tussen de 25 en 55 jaar. We gaan gedeelten uit het Johannes evangelie behandelen. We komen 1 keer in de maand bij elkaar op maandag of woensdagavond. Twee keer in het jaar hebben we een eat en meat ontmoeting op zondag uit de dienst bij iemand thuis en mag je ook je gezin meenemen.

Wanneer: Eens per maand op maandag- of woensdagavond
Tijd: 19.45 - 22.00 uur
Waar: Bij leden thuis
Contact: Tineke Nagtegaal en Marleen Schipper

Yeshua Israël Geloofs groeigroep

Maandelijks komen ong. 8 personen bij elkaar thuis om samen te zingen, te bidden voor Yeshua's Koninkrijk in Israël, een hoofdstuk uit de Bijbel te lezen en te bespreken, gekoppeld aan de actuele situatie in Israël. De Here Jezus gaat daar immers via de wolken des hemels terugkomen op de Olijfberg (Zach. 14:4,5). We collecteren voor een Messiaans-Joodse Gemeente in Tel Aviv, waarvan we ook gebedsbrieven ontvangen. We kiezen steeds een datum waarop we allemaal kunnen. De actuele berichtgeving gaat via Bethelnieuws.

Wanneer: Eens per maand, in overleg
Tijd: In overleg
Waar: Afwisselend bij iemand thuis
Aantal leden: Ong. 8
Contact: Rien van de Glind, 030-6952075, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A- A A+

Agenda

Sunday 20 October
ds. J. Hansum

Sunday 20 October
ds. H. de Jong

Sunday 27 October
prop. W.J. de Hek

Sunday 27 October
ds. W.G. Sonnenberg

Wednesday 30 October
Kerkenraadsvergadering

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten