Bediening ouderen

Homepage Bethel Zeist

bediening ouderenzorg

BEDIENING - OUDEREN

De bediening ouderen heeft de volgende activiteiten voor en door ouderen als aandachtsgebied

1. Bijbelkring Bethel
Paulus schrijft een persoonlijke brief aan zijn zoon in het geloof, Timotheüs. Wij mogen meelezen. Het gaat over: liefde, geduld, bidden, mannen, vrouwen en wat er verder nog meer in de gemeente belangrijk is. Toen waren er zorgen in Efeze, maar ook vandaag zijn geloven en gemeente-zijn niet vanzelfsprekend en zonder vragen. In het seizoen 2019-2020 gaan we samen de eerste brief aan Timotheüs lezen. De Bijbelkring Bethel komt samen op donderdagmorgen om 10.00 uur in ’t Lichtpunt. De uitleg is kort en eenvoudig. Het gesprek erover levert soms heel mooie momenten op. Na anderhalf uur sluiten we af. De data voor 2020 zijn als volgt: 13 februari, 12 maart, 9 april en 7 mei. Voor info kunt u terecht bij mevr. Van Sprakelaar – Neef tel. 0306918645 of bij de leider van de Bijbelkring ds. F. van Roest tel. 0638122955

2. Ouderenkring 'De Bron'
De leden van deze kring komen in de regel één keer per 14 dagen op woensdag van 14:30 tot 16:30 uur bijeen in ’t Lichtpunt bij de Nieuwe Kerk, Boulevard 2a te Zeist.
Deze middagen worden gevuld met een meditatie verzorgd door één van de predikanten uit de wijkgemeenten Bethel of Pniël dan wel door (oud)ambtsdragers uit deze wijkgemeenten.
Na de theepauze is er een inleider/presentator, die een inhoudelijk onderwerp behandelt, dat hem/haar nauw aan het hart ligt.
Tijdens de thee- en koffiepauze is er ruimte voor onderling contact.
De leiding van deze kring berust bij P. (Nel) van Broekhuizen, daarin bijgestaan door een werkgroep, gevormd uit de leden van de kring.
Vervoer kan op verzoek worden geregeld, als u niet (meer) op eigen gelegenheid naar ’t Lichtpunt kan komen.
De kring mag zich de laatste tijd in een toenemende belangstelling verheugen.
Komt u eens als belangstellende - geheel vrijblijvend – kennismaken? Dan kunt u zelf beoordelen of deze gezamenlijke activiteit van de wijkgemeente Bethel en Pniël iets voor u is. Desgevraagd zenden wij u graag het seizoensprogramma toe.
De actuele gegevens verschijnen ook in de zondagse wijkbrieven van beide wijkgemeenten en in OPGANG.
Voor meer informatie kunt u terecht bij P. (Nel) van Broekhuizen, Tesselschadelaan 12, 3705 AL Zeist. tel.: 030-6955169; email: pvanb12hotmail.com

3. Bezoekwerk door de HVD
De dames van de HVD bezoeken de gemeenteleden van 80 jaar en ouder rond hun verjaardag en met kerst. Met Pasen wordt een paasgroet gebracht. Daarnaast worden nieuw ingekomenen door hen verwelkomd.
Het streven is dat er een vertrouwensrelatie groeit tussen HVD-ster en oudere.
Zo nodig kan er extra hulp of bezoek worden gebracht, gericht op de persoonlijke situatie.
Als het gewenst is, wordt er contact opgenomen met de wijkouderling of predikant.

4. Hulp van diakenen
Veel ouderen zijn goed in staat om gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen. Er is echter ook een groep die digitaal niet actief is en daardoor veel informatie mist. Voor hen is een Bethelfolder vervaardigd met daarin de voor hen relevante en op de persoon afgestemde informatie, zoals ‘wie is mijn sectie-ouderling’, ‘welke HVD-ster heb ik’. ‘Welke activiteiten zijn er voor mij’. ‘Waar kan ik aankloppen bij concrete hulpvragen’(bij de diakenen of netwerk GEWOON SAMEN).

5. Hulp bij het luisteren naar kerkdiensten
Vanuit de bediening ouderen kwam als wens naar voren om alle kerktelefoon/ internet luisteraars van onze wijk te voorzien van het Bethelnieuws en een liturgie als die er is. Het streven is om dit uiterlijk zaterdagavond 18.00 uur bij de doelgroep in de brievenbus te doen, zodat het de volgende zondag beschikbaar is en men meer mee kan leven en beleven.
Omdat er steeds meer gemeenteleden in hun eigen huis blijven wonen, wordt een beroep op de gemeenteleden gedaan om dit bij zijn/ haar ”buren” te bezorgen.
De bedoeling is dat men het zelf uitprint, dit om logistieke problemen te voorkomen.
De diakenen hebben de coördinatie hiervan op zich genomen.
Als aanspreekpunt fungeert momenteel Jan van Beek. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 030-6963105 of email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Gemeenteleden die in aanmerking willen komen om dit te ontvangen, (dat kunnen ook jongere of tijdelijke luisteraars zijn b.v. wegens ziekte), kunnen contact met hem opnemen.

6. Jaarlijks uitje
Eenmaal per jaar organiseert de bediening ouderen een (half)dagje uit voor de oudere gemeenteleden. Per bus (met aangepaste instapmogelijkheden) gaan we naar een uitgekozen bestemming, waar we koffie drinken en iets bezichtigen. Na een gezamenlijke lunch gaan we weer huiswaarts. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd. Afgelopen jaren bleek er veel animo te zijn voor deze activiteit.

7. OMEGA
In april 2018 startte een enthousiaste begeleidingscommissie met 13 deelnemers OMEGA voor het eerst. In 2019 is dit herhaald met maar liefst 23 intensief betrokkenen ‘cursisten’. Sommigen konden op eigen gelegenheid komen, maar anderen kwamen zelfs met de rolstoeltaxi.
OMEGA? Wat Alpha is voor jongeren en/of beginnend gelovigen is OMEGA voor ouderen, maar dan wel toegespitst op de vragen waar ouderen mee te maken krijgen. Geloofsonderwerpen en zaken met betrekking tot zorg, medisch handelen, voltooid leven e.d. komen aan de orde.

NB: Op 5 maart startte OMEGA voor de derde keer. Helaas moesten wij de serie samenkomsten afbreken door de uitbraak van het corona-virus. Wij hopen later dit jaar opnieuw te starten. Zodra dit weer mogelijk is, zullen wij dat vroegtijdig melden.
Theo van den Bos (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) en ds. F. van Roest (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

8. Dienst op Goede Vrijdag met Heilig Avondmaal
Voor sommige ouderen is het lastig om naar de kerk te komen en duurt een dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd vaak te lang. Voor hen wordt er op de middag van Goede Vrijdag een korte dienst gehouden, geleid door ds. F van Roest, de seniorenpredikant. Via de dames van de HVD kan voor vervoer worden gezorgd. Mooi om op die dag toch even in de kerk te zijn voor een goed woord en brood en wijn.

NB: Volg de berichtgeving over de kerkdiensten in de Nieuwe Kerk. De Goede Vrijdagdienst op 10 april dit jaar kan mogelijk niet doorgaan in verband met het corona-virus.

 

 

8. Dienst op Goede Vrijdag met Heilig Avondmaal
Voor sommige ouderen is het lastig om naar de kerk te komen en duurt een dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd vaak te lang. Voor hen wordt er op de middag van Goede Vrijdag een korte dienst gehouden, geleid door ds F van Roest, de seniorenpredikant. Via de dames van de HVD kan voor vervoer worden gezorgd. Mooi om op die dag toch even in de kerk te zijn voor een goed woord en brood en wijn.

9. Predikant voor ouderen
Sinds een aantal jaar is ds F van Roest ouderenpastor. Gedurende 1 dag per week bezoekt hij, in overleg met de sectie-ouderlingen, ouderen in de wijkgemeente. Hij begeleidt ouderen ook in de laatste levensfase en is vaak betrokken bij hun begrafenis(dienst). Verder leidt hij Bijbelkring Bethel en maakt hij deel uit van de bediening ouderen. U kunt hem bereiken via tel.nr. 0638122955

10. Kerktelefoon
Beschikt u niet over internet en wilt u toch graag de kerkdiensten meeluisteren dan kan dat via de oude bekende kerktelefoon, tegenwoordig webradio genoemd.
Die is eenvoudig aan te sluiten via de telefoonlijn. Daar krijgt u hulp bij met uitleg.
Aansluitkosten zijn niet verschuldigd, alleen een bijdrage van € 5, - per maand. Wel is een waarborgsom verschuldigd van € 50,-- welke terugbetaald wordt bij het ongeschonden inleveren van de webradio. Het is mogelijk om bij ziekte of ongeval tijdelijk een webradio te plaatsen.
Nadere inlichtingen en verzoeken tot plaatsing kunt u vragen bij:
diaken Jan van Beek 030-6963105

BEDIENING OUDEREN
Sinds september 2015 is de taakgroep senioren van start gegaan. Deze groep is samengesteld uit

 

ds Fré van Roest

 

Lenie Eijsenga

 

Margreet van de Heuvel

 

Theo van den Bos

 

Jan van Beek

 

Dick van Eckeveld

en  Nel van Broekhuizen  (foto volgt later)

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

A- A A+

Agenda

Sunday 4 October
Ds G.H. Fredrikze

Sunday 4 October
ds. F.G. Immink

Sunday 11 October
Ds R. de Koning Gans

Sunday 11 October
ds. R. de Wit

Sunday 18 October
Ds G.M. van Meijeren

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten