Algemeen

Homepage Bethel Zeist

Relaties onmisbaar!!??
Voor het geval u vorige week het Bethelnieuws hebt gemist, brengen we u graag de drie avonden over het thema 'relaties' onder uw aandacht.

Op 22 maart schenken we aandacht aan 'waarom relaties eigenlijk zo belangrijk zijn en waarom raken die ons?'

Op 20 april denken we met elkaar na over 'allerlei soorten relaties' ., ze zijn

Op 23 mei gaat het over 'liefdesrelaties en waarom we het soms moeilijk vinden ons aan anderen te verbinden'.

De avonden horen inhoudelijk eigenlijk bij elkaar, maar u kunt ze vanzelf ook afzonderlijk meemaken. De avonden zijn afgestemd op alle gemeenteleden.
Voor meer (achtergrond)informatie verwijzen we u naar Bethelnieuws van 26 februari jl. of klik op , onder 'Bediening Relaties'.

Namens de Bedieningsgroep Relaties':

Bediening relaties
In de bediening relaties hebben we onderscheid gemaakt in drie categorieën, om het brede aandachtsgebied in de vingers te krijgen:
1. Onderwerpen die de persoonlijke levenssfeer raken rondom relaties (huwelijk, samenwonen, single-zijn, verslaving, scheiding, homoseksualiteit, samengestelde gezinnen, vriendschap).

2. Verbindende activiteiten in de gemeente. Hier zien we veel initiatieven (gemeenteweekend, running dinner). Hier wordt aan de sociale verbinding van de gemeente gewerkt. Een aandachtspunt dat we hierbij zien is om het geloofsgesprek hier ook een plaats in te geven, naast de gezelligheid.

3. Visie-ontwikkeling: het voeren van een gezamenlijk en verdiepend gesprek over wat het geloof in God betekent in het hebben van relaties. Wat heeft God, je geloof te betekenen voor hoe je bent als vader, of oma, of vriend. Of breder, hoe denken we over huwelijk en samenwonen, over homoseksualiteit of verbreken van relaties.

Op dit moment hebben we twee concrete activiteiten, die we in het kerkelijk jaar 2016/2017 organiseren:
1) voor de leeftijdsgroep van 18-30 jaar een avond in Lagerhuis-stijl over huwelijk of samenwonen. We gaan samen opzoek naar wat de kracht van trouw is, waar dat op het spel staat en hoe wij daar zelf vorm aan geven. Dit wordt samen met een aantal gemeenteleden uit die leeftijdsgroep voorbereid.
2) een informatieve avond over wat er gaande is in de maatschappij rondom relaties. Allerlei soorten relaties staan onder druk: vriendschap, gezin, grootouders naar kleinkinderen, sociale verbanden, buurtleven, etc. Waarom is dat eigenlijk, wat zit erachter, hoe kunnen wij het goed begrijpen en er bewust mee omgaan? Een avond voor iedereen die dat bezighoudt. Ook deze avond wordt met een aantal gemeenteleden voorbereid.

Verder willen we nogmaals iedereen van harte uitnodigen om met onderwerpen rond relaties te komen en daar ook zelf energie in te stoppen om het binnen de gemeente bespreekbaar te maken. Zodat er verdieping en verbinding kan ontstaan in een open en eerlijk gesprek.

De bedieningsgroep bestaat uit:

       
Barbara van Boetzelaer  Ds. Jan Scheele-
 Goedhart
      Katja Heitink      Ds. Kees van Ekris
       
  Jan Heijting  Jacqueline Roks  Bert Verhoek  Dirk de Bruin

 


terug naar Home

Allen zijn aanspreekbaar voor vragen en ideeën.

Terug naar Home

Bewaren

Bewaren

A- A A+

Agenda

Sunday 4 October
Ds G.H. Fredrikze

Sunday 4 October
ds. F.G. Immink

Sunday 11 October
Ds R. de Koning Gans

Sunday 11 October
ds. R. de Wit

Sunday 18 October
Ds G.M. van Meijeren

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten