Bedieningen en Kringen

Homepage Bethel Zeist

Wijkgemeente Bethel denkt in bediening

 

De woorden dienst of bediening is een centraal begrip in het Evangelie van Jezus Christus: zijn leerlingen zijn geroepen tot dienst aan elkaar - in navolging van Jezus die kwam niet om gediend te worden maar om te dienen. De gemeente wordt geschetst als een gemeenschap van mensen die niet over elkaar heersen, maar die elkaar dienen. Daarmee geven we invulling aan de organisatie van onze kerk, onze wijkgemeente waarbij:

 

  • gemeenteleden in hun eigen situatie toegerust worden om mens van Jezus Christus te zijn in de eigen speciifieke levensomstandigheden
  • zoveel mogelijk gemeenteleden directe toegang hebben tot geestelijke zorg en aandacht, waarbij gemeenteleden participeren in het verlenen van geestelijke bijstand aan elkaar
  • we dynamisch in kunnen spelen op de thema’s van gemeenteleden en ontwikkelingen in onze samenleving die ons als kerk raken, en we gebruik maken van de roeping en de kunde van gemeenteleden zelf
  • een de inzet van ouderlingen ook voor hen hanteerbare blijft, meer dan bij een geografische indeling.

 

Denkend in Kringen

Wijkgemeente Bethel kent een bloeiend kringleven. Tussen de 15 en 20 kringen functioneren, en daarnaast zijn er allerlei kleinere verbanden, van leesgroepen tot fietsgroepen, die in de luwte samenkomen. De gemeenteleden die hier deel aan nemen zijn veelal enthousiast: er ontstaan vriendschappen en verbindingen tussen mensen, en dat helpt om jezelf te uiten in het geloof, om te groeien in kennis, en ook om te groeien qua netwerk in de gemeente. Op de kringen gebeurt intensief onderling contact. We zijn dankbaar voor deze levende verbanden.

 

Bedieningen in onze wijkgemeente – ook voor jou:

Bediening Kinderwerk en Jongerenwerk

Bedieningen Rondom 30

Bediening Werk en roeping

Bediening Relaties en Gezinsleven

Bediening Ouderenzorg 75+

A- A A+

Agenda

Sunday 4 October
Ds G.H. Fredrikze

Sunday 4 October
ds. F.G. Immink

Sunday 11 October
Ds R. de Koning Gans

Sunday 11 October
ds. R. de Wit

Sunday 18 October
Ds G.M. van Meijeren

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten