Avondmaaldienst

Homepage Bethel Zeist

Een avondmaaldienst in de Bethelgemeente wordt vijf maal per jaar gehouden.
Een avondmaaldienst is eigenlijk een kerkdienst met een speciaal karakter. Voor in de kerk staat een lange tafel met wit laken erover klaar. Daar omheen stoelen. 

   

Middenin ligt op een schaal brood

(nog wel toegedekt met een servet)

en staan vier schalen en vier bekers 

klaar om straks het avondmaal te vieren.

De dienst begint zoals gewoonlijk met votum en groet, gebed en het zingen van liederen. Na de preek daalt de dominee van de kansel af en leest het 'avondmaalsformulier' voor. Daarin wordt nog eens uitgelegd wat het avondmaal inhoudt. Dan nodigt hij de gemeenteleden uit naar voren te komen: " Komt, want alle dingen zijn gereed."

Enige uitleg over het avondmaal volgt hieronder.

Betekenis avondmaal

De kerk, de Bethelgemeente, viert het avondmaal, omdat de Here Jezus het ons zelf heeft opgedragen.

 In Lucas 22:14-20  staat: 
14 Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16 Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ 17 Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18 Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19 En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 20 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.

 

De kerk wordt dus opgeroepen het avondmaal te vieren: ‘doe dit, telkens opnieuw’.
Het avondmaal vieren we door het nemen en eten van het gebroken brood en de vergoten wijn. Dat is natuurlijk niet zomaar.

Goede Vrijdag
Deze tekenen verwijzen naar Goede Vrijdag, naar de gekruisigde Christus. We vieren het samen (zittend aan een tafel), wat verwijst naar de gemeenschap met elkaar.
We drinken wijn – teken van vreugde – die we ten volle ontvangen op het komende bruiloftsfeest.
Kortom:
- we gedenken wat er gebeurd is in het verleden
- we vieren het samen als Gods gemeente in het heden - en we krijgen alvast een voorproefje van de toekomst.

We gedenken het verleden
Het avondmaal in de eerste plaats een gedenken van de dood van onze Heer Jezus Christus.
Het brood dat wij breken herinnert ons aan het gekruisigde lichaam van Christus. Wíj breken het brood; door ons toedoen hing Hij daar aan het kruis.
De wijn die wij vergieten herinnert ons aan het bloed van Christus. Het bloed van dat volmaakte Lam reinigt ons van al onze zonden.

Verzoening, vergeving
Het gaat in het avondmaal om de verzoening. De verzoening met God en de verzoening met elkaar. Aan de ene kant maakt het avondmaal ons diep verdrietig en aan de andere kant stemt het ons tot grote vreugde.
We treuren over onze zonden en dat Jezus daar zo voor moest lijden, en we verheugen ons over de verlossing die datzelfde lijden voor ons bewerkt.

Gedenken
We gedenken.Gedenken is heel wat meer dan alleen maar terugdenken aan een gebeurtenis die is gebeurd. Het is er zo bij stilstaan dat je er op de een of andere manier zelf bij betrokken raakt, zodat je tot het besef komt: Hij deed dat ook voor mij! Van die gebeurtenis hangt ook mijn leven af!

We vieren het in het heden
Daarnaast kijken we bij de viering van het avondmaal niet alleen maar terug. We zien ook naar boven en om ons heen. Omdat het om verzoening gaat, is het avondmaal ook een gemeenschapsmaaltijd. We vieren de verbondenheid met Christus en met elkaar. Met Christus doordat we brood en wijn – als zijnde zijn lichaam en bloed – in ons opnemen, maar ook omdat het Jezus zelf is die ons nodigt. Hij maakt die gemeenschap met ons tot een werkelijkheid door de Heilige Geest.

verbondenheid
Ten tweede vieren we ook de verbondenheid met elkaar.
Allereerst zitten we aan één tafel, als leden van Gods gezin. We kijken de kring rond en verheugen ons er in, dat we als totaal verschillende mensen toch bij elkaar horen, omdat we samen van Jezus zijn.

Maar ook de tekens van brood en wijn zelf wijzen erop dat we bij elkaar horen:
zoals uit veel graankorrels één meel, gemalen en één 
brood gebakken wordt
zoals uit veel druiven één wijn, één drank vloeit,
zo horen wij 
als verschillende leden van Christus’ lichaam, als zijn kerk, ook als één gezin bij elkaar.
We 
zijn broeders en zusters in de Heer en we mogen elkaar
helpen, aanvullen,
bemoedigen,
corri
geren en verrijken.

We zien uit naar de toekomst
We krijgen een voorproefje van de toekomst
Waar Jezus ook al naar uitkeek toen hij het avondmaal instelde was Gods Koninkrijk, hier in het nu en in de toekomst.
Dat uitzien is niet alleen maar een denken aan straks. Ook daarin zijn we nu al op de een of andere manier betrokken.
We hebben nu al de toekomst, omdat Hij onze verzoening heeft volbracht.

wijn als vreugde voor het leven
We zijn in de toekomst, daarom wordt er wijn gedronken. Wijn verwijst in de Bijbel altijd naar de vreugde van het leven, het leven met God. Bovendien verwijst wijn naar de vreugde van de toekomstige bruiloft van de bruid – de gemeente – met haar Bruidegom – Jezus Christus. Dat zal een eeuwige vreugde zijn. Het avondmaal is daar alvast een voorproefje van. Een voorproefje om dat verlangen verder op te wekken en wakker te houden.

Wilt u na het lezen van dit stukje en gesprek hebben, ga dan naar de pagina kerkenraad en neem contact op met één van de predikanten of kerkenraadsleden.

Kom gerust eens een avonsmaaldienst bijwonen. U bent van harte welkom.
Ook gasten zijn welkom aan de tafel, indien zij in hun thuisgemeente hun geloof hebben beleden.


 terug naar Home

Bewaren

A- A A+

Agenda

Sunday 4 October
Ds G.H. Fredrikze

Sunday 4 October
ds. F.G. Immink

Sunday 11 October
Ds R. de Koning Gans

Sunday 11 October
ds. R. de Wit

Sunday 18 October
Ds G.M. van Meijeren

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten