Eeen kerkdienst in de Nieuwe Kerk

Homepage Bethel Zeist

Samen komen

Wanneer komen we samen?
Elke zondagmorgen staan onze kerkdeuren om 10:00 uur en 17:00 uur voor iedereen open om deel te nemen aan deze kerkdienst om God en elkaar te ontmoeten.

Een kerkdienst in de Bethelkerk te Zeist
De bijeenkomst op zondagmorgen en zondagmiddag noemen wij een ‘dienst’ of beter gezegd een ‘kerkdienst’. Dat woord komt van dienen. Wij dienen God en wij dienen elkaar.

Welkom in de kerk
Het kerkgebouw heeft verschillende ingangen. De ingang van ‘Het Lichtpunt” – Boulevard 2a- is de meest gebruikte. In de hal is
een grote garderobe en is de ingang naar de kindercrèche voor de kinderen tot 4 jaar. Er staan twee gemeenteleden om bezoekers welkom te heten en het wekelijkse nieuwsblad het ‘Bethelnieuws’ uit te delen. Vanuit de hal loopt u de kerk aan de achterzijde in.
U kunt een plaats uitzoeken.

Hoe verloopt een kerkdienst?
De meeste kerkdiensten hebben een redelijk vaste structuur. We zingen, bidden en lezen uit de Bijbel om God beter te leren
kennen. De voorganger, die wij ‘dominee’, noemen, begroet ons vanaf de preekstoel, bidt met ons en geeft liederen op die wij
zingen in de dienst. De dominee leest uit de Bijbel voor en halverwege de dienst geeft hij een presentatie, de preek genoemd,
over een Bijbelgedeelte. Hij legt uit, verklaart de Bijbeltekst nader in deze zgn. ‘preek’ en laat de aanwezigen nadenken over het geloof in relatie tot onze tijd.


Wij bidden
Tijdens de dienst zijn er verschillende momenten waarop we met elkaar bidden. We geloven dat we door te bidden de Here God direct aanspreken en met Hem dus in contact gaan. De dominee gaat voor in gebed en als gemeente bidden wij met hem mee. Vaak wordt in de dienst het Onze Vader gebeden. Dat is het gebed dat Jezus ons zelf geleerd heeft. Het staat in de Bijbel. De gemeente mag/kan dat gebed hardop meebidden.

De collectes
Tijdens de kerkdienst wordt er ook een geldinzameling gehouden. Dat noemen we de collecte. Drie keer wordt er gecollecteerd. De eerste rondgang is voor mensen die te weinig geld hebben of het op een andere manier moeilijk hebben. Dat noemen we de ‘diaconale collecte’. Oftewel voor de diaconie.
De tweede collecte is voor de ‘kerkvoogdij’. De gebouwen, de verwarming, de voorgangers enz. moeten allemaal onderhouden en betaald worden en daar is deze collecte voor bedoeld.
Bij de uitgang hangt een geldbus voor de zendingsactiviteiten van mensen die aan anderen het evangelie vertellen en ontwikkelingswerk doen. Bovendien is er bij de uitgang een collecte zak waarin de kerkgangers geld doen. Dit is iedere week voor een ander goed doel.
Iedere week zijn er dus drie verschillende inzamelingen én eventueel de zendingsbussen
Na het zingen van het slotlied ontvangen we van de dominee de zegen van God mee.

Muziek & zingen
We houden van zingen. Naast het rode ‘Liedboek der kerken’ ( psalmen en gezangen) zingen we ook uit andere bundels. Deze liederen staan in het Bethelnieuws dat aan het begin van iedere dienst wordt uitgedeeld. Wie geen liedboek bij zich heeft, kan bij de ingang een exemplaar lenen en meenemen in de kerk. Na de kerkdienst legt u deze weer terug.
De meest liederen die gezongen worden heten psalmen en gezangen.

Na de kerkdienst
Na de kerkdienst is er gelegenheid om in het Lichtpunt (een zaal naast de kerk) of op het kerkplein elkaar te ontmoeten en na te praten. In ieder geval kan dat één keer in de maand onder het genot van een kopje koffie of thee.

Kinderen
Kinderen horen er helemaal bij.
Voor kinderen tot 4 jaar is er een crèche in het Lichtpunt.
Er is kindernevendienst voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8.

Daar wordt dan een Bijbelverhaal verteld en is er een spel of een knutselwerk. Vlak voor het einde van de kerkdienst komen zij - en ook de kinderen uit de crèche - weer terug in de kerk, zodat zij het slotlied mee kunnen zingen en de bij de zegen aanwezig zijn.

 

 geschreven door

Henriette Eijkelenboom

                 en  Frits de Groot

 

 

Terug naar Home

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

A- A A+

Agenda

Sunday 27 September
Ds J.J. Hagendijk

Sunday 27 September
ds. D.G.F. de Bree

Sunday 4 October
Ds N.J.M. Goedhart

Sunday 4 October
ds. F.G. Immink

Sunday 11 October
Ds R. de Koning Gans

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten