Rouwdienst

Homepage Bethel Zeist

WELKOM in de kerk om afscheid te  nemen van een overledene, een dierbare.
Een rouwdienst is een dienst met een speciaal karakter.
We spreken eigenlijk niet van een kerkdienst. We spreken liever van een dienst van Woord en Gebed of een dienst van Herdenking en Dankzegging.

 
   

Voor sommige mensen, met name gelovige mensen, is de kerk een belangrijke plek in hun leven. Juist vaak ook voor de overledene. In de kerk is men gedoopt, is het huwelijk gezegend, heeft men er de kinderen laten dopen en vaak bezocht men er regelmatig, soms wekelijks op zondag een kerkdienst. Juist als die persoon dan is gestorven is de kerk een goede plek om te rouwen, dankbaarheid te tonen en troost te  zoeken en te vinden. In de kerk wordt het leven van de overledene herdacht en God aanbeden; er wordt gerouwd.
Respect en liefde voor de overledene en God staan centraal in een dienst voorafgaand aan de begrafenis of crematie.

 Juist als mensen overlijden zoeken de nabestaanden de kerk. Dat is blijkbaar dan een plaats waar nabestaanden, familie, vrienden en bekenden met hun verdriet elkaar opzoeken, hun verdriet uiten en troost zoeken. Dan, gelovig of niet, weet men zich in de kerk welkom. 
Daarom staat ook de Nieuwe Kerk, de Bethelgemeente, 'open' en zegt zij: Welkom in de kerk voor een dienst van Woord en Gebed.
Neem daarom gerust contact op met de dominee of één van de ouderlingen. (zie kerkenraad)

In zo'n rouwdienst gebeurt van alles.

staan
Doorgaans zitten mensen in de kerkbanken of op de stoelen. Als mensen gaan staan in de kerk, is dat een manier om eerbied en respect te tonen. Dat kan voor God zijn, bijvoorbeeld aan het begin van een dienst, maar dat kan ook voor de overledene als deze binnengedragen wordt.

zingen
Een voorganger of dominee leidt deze dienst van Woord en Gebed. Deze geeft de volgorde aan, zoals het zingen van liederen, psalmen of gezangen genoemd, hij spreekt een gebed uit, leest een stukje uit de Bijbel voor en legt tijdens de preek een tekst uit de Bijbel uit.
Het zingen van liederen geeft een gevoel van saamhorigheid. In het zingen eren gelovigen God en aanbidden Hem. De aanwezigen kunnen meezingen. Dat hoeft niet, men kan ook luisteren!

 gebed
Een belangrijk onderdeel van een rouwdienst is het gebed. Als de dominee (vóór)bidt is dat 'praten' tegen God. Rond een overlijden zal het vaak gaan om God te danken voor alles wat de overledene heeft betekend voor de naaste familie en andere mensen. In de kerk geloven gelovigen dat God 'hoort'. Het geeft hun het gevoel dat er een God is die hen nabij is. Dat geeft rust en troost. Veel mensen doen hun ogen dicht en vouwen hun handen als ze bidden. Het is een manier om zich volkomen te concentreren op het gebed, de woorden die uitgesproken worden; men wil niet afgeleid worden. Tijdens het gebed rich men zich tot God. Men kan hardop bidden, maar ook stil zijn en in gedachten 'woorden uitspreken'. Het bekendste gebed is ' Het Onze Vader'. Dat staat in de Bijbel en dat gebed heeft de Here Jezus de mensen geleerd te bidden. Vaak wordt dit gebed ook uitgesproken bij het graf.


 
 
 

preek
Tijdens de dienst is er de preek. De dominee legt het gedeelte dat uit de Bijbel is gelezen, uit. Wat staat er in het bijbelgedeelt precies, wat kan dat betekenen voor de mensen, wat mogen ze daarvan aannemen, geloven en welke toepassing kan het hebben voor het dagelijks leven. Geloven doe je namelijk niet alleen in de kerk, maar juist ook in de wereld, het leven van alledag.
In een rouwdienst spreekt de dominee vaak ook over de bestemming van het leven. De dood kan gezien worden als een tussenstation naar Gods heerlijkheid. "Wie gelooft', zegt Jezus," heeft eeuwig leven." Voor de één is dat een troost, voor een ander zegt dat niets.

 zegen
Aan het eind van het samenzijn in de kerk spreekt de dominee de zegen uit. Daarbij gaan de mensen, als zij daartoe in staat zijn, staan. De zegen uitspreken houdt in dat de dominee vraagt of God bij de mensen wil zijn, hen vasthoudt en met Zijn Liefde wil omringen.Daarbij spreidt de dominee zijn armen omhoog om aan te geven dat de zegen van God komt en neerdaalt op de mensen. 

Alvorens de mensen de kerk nu verlaten, wordt eerst de kist met daarin de overledene (als de kist tijdens de dienst voorin de kerk heeft gestaan) naar buiten gedragen. Dan volgt de familie en daarna de belangstellenden.
De dienst is ten einde. De begrafenis of crematie volgt. Van te voren heeft de familie aangegeven of zij de begrafenis in kleine (familie)kring wil houden of dat iedereen uitgenodigd wordt de begrafenis bij te wonen. 


Als u, als jij, de tekst van hierboven gelezen hebt, en er de behoefte bestaat daarover te spreken, neem dan contact op met één van onze dominees of met een ouderling. Klik voor namen, adressen en/of emailadressen hier.

geschreven door

Frits de Groot

 

terug naar Home

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

A- A A+

Agenda

Sunday 4 October
Ds G.H. Fredrikze

Sunday 4 October
ds. F.G. Immink

Sunday 11 October
Ds R. de Koning Gans

Sunday 11 October
ds. R. de Wit

Sunday 18 October
Ds G.M. van Meijeren

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten