Trouwdienst

Homepage Bethel Zeist

15-01-2019
De dag van je leven

            

Trouwen

in de

Nieuwe Kerk

Boulevard 2A

Zeist

Trouwen in de Nieuwe Kerk
Een trouwdienst in de Nieuwe Kerk van wijkgemeente BethelZeist, wordt gehouden op verzoek van een bruidspaar.
Een trouwdienst is eigenlijk een kerkdienst met een speciaal karakter.

Eerst het gemeentehuis in, dan naar de kerk

In Nederland zijn kerk en staat gescheiden en dus is het kerkelijk en burgerlijk huwelijk niet met elkaar verbonden. Het burgerlijke huwelijk dient volgens de Nederlandse wet namelijk altijd eerst gesloten te zijn. Wil een bruidspaar dus ook trouwen voor God, God vragen om een zegen op hun huwelijk dan gebeurt dat in een bijzondere kerkdienst, nadat eerst het jawoord is gegeven in het gemeentehuis.

Gang van zaken in de dienst
De predikant kiest er vaak voor, niet vanaf de kansel de dienst te leiden, maar achter een tafel, dichterbij het bruidspaar en alle aanwezigen.


 

Voor in de kerk staat een knielbank, daarvoor zit dan meestal het bruidspaar.
Om het bruidspaar heen zitten familie, vrienden, kennissen en belangstellenden.Een trouwdienst wordt in de regel geleid door de predikant die het bruidspaar zelf heeft gekozen.
In het kiezen van een voorganger is het bruidspaar vrij. Uiteraard valt de trouwdienst wel onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de wijkgemeente en daarom onder de voorwaarden die de wijkgemeente stelt aan een inzegening.
Ieder bruidspaar zal kiezen voor de dienst die past bij hun christelijke achtergrond.
Alvorens het bruidspaar hun huwelijk laat inzegenen, is dus overleg met de gekozen predikant heel belangrijk.
Als het bruidspaar kiest voor onze wijkpredikant dan zijn er ter voorbereiding op de huwelijksdienst twee avonden van huwelijkscatechese.

Er is méér om over na te denken..........

Keuzes voor trouwen in de kerk
Het is van belang dat het bruidspaar zich een goed beeld vormt van de huwelijksdienst die past bij hun geloofsbeleving. Ook de keuze voor een bepaald kerkgebouw dient goed overwogen te worden met name als de partners verschillende achtergronden hebben. Ideeën daarover kunnen al bepalend zijn in de keuze voor een bepaalde voorganger. Als het een idee heeft gevormd en het bruidspaar kiest voor de Nieuwe Kerk dan is het goed om daarover contact op te nemen met de scriba van onze wijkgemeente (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Andere belangrijke zaken zijn:


Ringen
• Het is gebruikelijk om de trouwringen niet bij het burgerlijk huwelijk, maar pas in de kerk uit te wisselen.
  Tradities veranderen echter met de tijd en het paar kan er voor kiezen om het anders te doen.

Knielbankje

• De meeste kerken hebben een speciaal knielbankje voor huwelijksdiensten.

Getuigen

  Als het bruidspaar het huwelijk laten inzegenen in een protestantse kerk, is het soms mogelijk om toch getuigen in te zetten. Omdat dit afwijkt van de traditionele vorm van de protestantse dienst, dienen zij hierover te overleggen met de predikant.

Muziek

• Hoewel predikanten verschillend zijn in de mate waarin ze keuzes aan het bruidspaar overlaten, komt de liturgie in goed overleg tot stand evenals de wijze waarop begeleiding van liederen en muziek een plaats krijgen in de liturgie. Misschien wil de man of de vrouw bepaalde psalmen of gezangen laten klinken, of vindt de één het fijn als een vriend of familielid iets speelt of zingt tijdens de dienst.

Organist of pianist  Wellicht kan het paar voor een eigen organist of pianist zorgen. Het is dan wenselijk daarover overleg te plegen met de koster van de Nieuwe Kerk.

Liturgie
• De liturgie waarin de volgorde van de dienst staat, bespreekt het bruidspaar met de predikant. In dat gesprek komen aan de orde: de liederen, het bijbelgedeelte, de preek en de gebeden en de collecten en alle verdere invullingen. De preek schrijft de predikant doorgaans zelf.
Preek
Tijdens de trouwdienst houdt de predikant een preek naar aanleiding van het gekozen bijbelgedeelte. Met het bruidspaar is daarover een goed gesprek geweest.
Binnenkomst
• Bij een traditionele bruiloft wordt de bruid aan het begin van de dienst weggegeven door de vader van de bruid. De bruidegom wacht zijn bruid voor in de kerk op, terwijl de bruid binnenschrijdt aan de arm van haar vader. Misschien wil de bruid op dit punt afwijken van de traditionele vorm, zodat zij als bruid samen met de partner de kerk binnentreedt.
Trouwgelofte
• Behalve de zegen speelt ook de trouwgelofte een rol tijdens de kerkdienst. Het bruidspaar kan ervoor kiezen om de gelofte te laten voordragen door de predikant
  waarna het bruidspaar antwoordt met een simpel ‘ja’.
  Het is soms ook mogelijk om een eigen trouwbelofte – verschillend, of voor allebei hetzelfde - naar elkaar uit te spreken. Overleg hierover met de pedikant
  is dan noodzakelijk.
 
Het uitspreken is een emotioneel moment , immers beide geliefden spreken uit waarom zij voor elkaar gekozen hebben.

Huwelijk inzegenen
Bij een kerkelijk huwelijk laten bruid en bruidegom de predikant over hun huwelijk Gods zegen uitspreken.

Tijdens de dienst is dit een heel belangrijk moment; het bruidspaar knielt op het knielbankje en de predikant spreekt de zegen over hen
en daarmee over hun huwelijk uit.
Gods zegen
Wie vraagt om de zegen over zijn huwelijk, vraagt God om hem/haar gunstig gezind te zijn, in voor- en in tegenspoed.
De twee gehuwden leggen hun huwelijk in Gods handen en beloven om God bij hun relatie te betrekken.

Trouwgelofte
Een belangrijk onderdeel van de huwelijksdienst is ook de trouwgelofte.
Feitelijk leggen bruid en bruidegom deze gelofte – die zij weliswaar tot elkaar uitspreken – aan God af.
Hij is de belangrijkste getuige bij het kerkelijk huwelijk.Trouwen in een protestantse kerk
Voor de protestantse kerk is het huwelijk geen sacrament. Het huwelijk dat al voor de wet voltrokken is, wordt in de protestantse kerk slechts ingezegend of bevestigd.

Getuigen
Van oorsprong zijn er tijdens de protestantse dienst geen getuigen, maar tegenwoordig worden er soms ook in de protestantse dienst getuigen ingezet.
Mocht het bruidspaar dat graag willen dan zal het eerst overleg moeten plegen met de predikant die voorgaat in de dienst.

Ringen
De ringen die tijdens de dienst worden uitgewisseld, worden aan de rechterringvinger van de gehuwden geschoven.
Rechts staat voor het goede en de rechterhand is verbonden met het goddelijke.
In de praktijk is men echter niet zo strikt in de keuze voor de linker- of juist rechterhand.

Aan het eind van de dienst in de Nieuwe Kerk ontvangt het bruidspaar uit handen van de dienstdoende ouderling van wijkgemeente BethelZeist een huwelijksbijbel.

Tenslotte
Bij trouwen in de kerk komt meer kijken dan een burgerlijk huwelijk. Het is veel meer dan ‘alleen’ een ruimte vinden om het huwelijk te voltrekken.
Organisatorisch komt er best veel om de hoek kijken. Als een bruidspaar kerkelijk meelevend is, zal het anders aankijken tegen een huwelijk in de kerk dan een bruidspaar dat minder bekend is met traditionele aspecten die bij een kerkelijk huwelijk komen kijken.
>
Een bruidspaar dat kiest voor de Nieuwe Kerk zal eerst met de gekozen predikant een datum
   moeten vaststellen.
> Daarna contact opnemen met onze koster om te bezien of op de besproken datum de kerk
   beschikbaar is. (mobiel:0622926171)
> Over andere zaken kan het bruidspaar informatie opvragen bij de scriba van onze
   wijkgemeente ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
> Er zijn kosten aan een huwelijksvoltrekking in de kerk verbonden. Afhankelijk of het bruidspaar
   wel of geen lid is van onze wijkgemeente staat er een bedrag voor het
   huren van het kerkgebouw. Daarover kan een medewerker op het 'kerkelijk bureau' meer 
   informatie verstrekken. ( telefoon 030-691 60 72 )
   Zie ook de website van PKNZeist, klik op  website PKNZEIST


Trouwen in de Nieuwe Kerk:  Geacht bruidspaar, jullie zijn van harte welkom!

 

Vandaag is het de grote dag,
dat jij …. je vrouw noemen mag,
op het gemeentehuis gaf je het jawoord,
wij als getuigen hebben het gehoord.

 

Vandaag is het de grote dag,
dat jij …. je man noemen mag,
in de kerk het jawoord voor God gegeven
en gaan nu als man en vrouw door het leven.

 

 

Samen met God de toekomst tegemoet,
dan mag je zeker weten, het komt goed,
we willen jullie Gods zegen meegeven
en hopen lang getuige te zijn van jullie leven.


geschreven door Janne Troost

Wie kiest voor een dienst in de kerk, knielt en ontvangt Gods zegen voor het leven!

opgemaakt door
Frits de Groot
Zeist januari 2019

met dank voor de foto's aan het bruidspaar Rein van den Bosch en Mariëlle den Dunnen.
Zij hebben toestemming gegeven de foto's te publiceren.

Tot slot een pracht foto van dit bruidspaar!

Prachtig !                                                                                                                                                                                        
Dank!


terug naar Home

A- A A+

Agenda

Sunday 4 October
Ds G.H. Fredrikze

Sunday 4 October
ds. F.G. Immink

Sunday 11 October
Ds R. de Koning Gans

Sunday 11 October
ds. R. de Wit

Sunday 18 October
Ds G.M. van Meijeren

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten