Kerkenraad

Homepage Bethel Zeist

Predikanten

 
 


wijkpredikant
 

 vacant

 

 

 

     ds. F. van Roest

     ouderenpastor

     tel. 0638122955

     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ouderlingen

 
   


   Jan Roosendaal

   ouderling

   voorzitter kerkenraad

   
 


   Aad de Bruijn

   ouderling

  

 

    
   Dita Verhoek

  ouderling voor senioren

  tel. 0306959793

 

 

 David van Ballegooijen

 ouderling

 tel. 0308892228

 

 

   
    Marijke van Eck

    scriba

   moderamenlid

   tel. 0306953856


   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 

   Dorien de Graaf

   ouderling gemeenteopbouw

 

 

 

   Ronald Nagtegaal

   ouderling Vorming en Toerusting

   tel. 0306920776

 

 

GertJan Baan

ouderling

   

 
 Gert Schipper

 ouderling

  tel. 0306975434

 

 
 

Alwin Haklander

ouderling

 

Willine Sonnenberg

jeugdouderling

 

    Dick de Wit

    ouderling

    afgevaardigde Classis

    afgevaardigde Algemene Kerkenraad

    tel. 0306932015

 

 

 

     Arjan Verduin

     ouderling Zending & Evangelisatie

     tel. 0306626543

Diakenen

 
   

 

     Jan van Beek

     diaken

     tel. 0306963105

   

     

 

     Wouter de Man

     diaken

     tel. 0346785367

   

 

    Gerard Eijkelenboom

    diaken

    moderamenlid

    tel. 0306918769

   
 

 

 

    Gijs Slootweg

    jeugddiaken   

    tel. 0308898166

   

     Gerrit Versteeg

     diaken

    voorzitter Centraal College Diakenen

    tel. 0306955636

   

     Marc Buizer

     diaken

    wijkhoofd diakenen

 

 

 

   

Ouderling Kerkrentmeesters

   

      Wilfred Hogendoorn

      ouderling-kerkrentmeester

     afgevaardigde Algemene Kerkenraad

     vertegenwoordiger College van        
     Kerkrentmeesters.

     tel. 0306920746

   

 

      Daniëlle van Vliet

      ouderling-kerkrentmeester

      moderamenlid

   

     Henk-Jan Ploeg

     ouderling-kerkrentmeester

 

 

Notulist

 
 

      Annie Ellens

      notulist

      tel. 0651853918

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

A- A A+

Agenda

Sunday 20 October
ds. J. Hansum

Sunday 20 October
ds. H. de Jong

Sunday 27 October
prop. W.J. de Hek

Sunday 27 October
ds. W.G. Sonnenberg

Wednesday 30 October
Kerkenraadsvergadering

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten