Nieuws

Homepage Bethel Zeist

14-010-2019

Bedankt, bevestigd en opnieuw bevestigd

          

 Tijdens een feestelijke dienst

op zondagmorgen 13 januari 2019

zijn ambtsdragers in onze wijkgemeente

bevestigd in het ambt van ouderling,

een aantal ambtsdragers herbevestigd 

voor een nieuwe periode van vier jaar.

en nam een aantal ouderlingen

afscheid

van het ambt als ouderling.


De kerkdienst begnt met de afkondiging van de mededelingen door ouderling Dick de Wit:
Gasten zijn van harte welkom. Fijn dat u er bent!

Ds.Kees van Ekris, de wijkpredikant leidt deze dienst.
We zingen Gods lof ; pslam 92; een lied van inkeer psalm 51
We horen de geboden, vanmorgen het gebod van de Liefde. Dat is de kern van het ambt.
Ook de kern 'van het spreken van de kerk'  de Liefde!
De liefde, de kern van de avondmaalsgang, dat jouw de liefde wordt geschonken door Christus
en dat die hand naar jou toe uitgestoken wordt!

We luisteren naar Korinthiërs 13 : Als ik de liefde niet had...........We zingen het kinderlied met een mooie inhoudelijke tekst: 'Heer u bent mijn leven'.

Dan de preek waarin ds Van Ekris nog eens benadrukt dat we als volgers van Jezus een opdracht hebben:
“Zie de ander met de ogen in de Geest van Jezus. Heb de ander lief."

Vervolgens dank aan de aftredende ambtsdragers:Aftredend zijn: Cees Bourgeois, Albert_Jan Heitink, Jan Heijting en Marleen Voortman-Klomp
In een persoonlijk woordje bedankt ds. Van Ekris een ieder.Herbevestiging van: Aad de Bruijn, Gert Schipper en Jan Roosendaal.

         

Allen worden door handoplegging gezegend.

Dan volgt de bevestiging van nieuwe ambtsdragers. Allereerst leest ds.Van Ekris regels uit de kerkorde voor waarin staat wat de inhoud van de taak van ouderling is
en aan welke regels zij zich moeten houden. Er is o.a. geheimhouding van wat hen ter ore komt, geboden.

Dan knielen de nieuwe ambtsdragen één voor één op de knielbank en ontvangen de zegen.|
ouderling Willine SonnenbergOuderling Alwin Haklander

Ouderling Gert-Jan Baan


Na de bevesting volgt een lied en een gebed.

Aan het eind van de dienst is er de collecte en zingt de gemeente het slotlied.

Tot slot wordt de gemeente uitgezonden met de zegen!

Na de dienst feliciteren de gemeenteleden alle nieuwe ambtsdragers met hun benoeming en bedanken de aftredende ambtsdragers
voor al het werk dat zij voor deze gemeente gedaan hebben.

We kunnen terugzien op een mooie en bemoedigende kerkdienst.

Frits de Groot

 Foto's : Rinus Vader

 

A- A A+

Agenda

Sunday 25 August
ds. N. de Boo

Sunday 25 August
ds. R. de Koning Gans

Sunday 1 September
ds.R. van Laar

Sunday 1 September
ds. C. van Dam

Sunday 1 September
Praise & Prayer

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten