Nieuws

Homepage Bethel Zeist

10-05-2019

Ontwikkelingen nu dominee Van Ekris weg zal gaan
De kerkenraad heeft zich gebogen over een aantal zaken nu onze wijkpredikant zijn taken per 1 juli zal beëindigen.
> Over het afscheid kunt u elders in het BN informatie vinden.

>Daarnaast is er aandacht voor allerlei werkzaamheden, die vaak verplicht zijn (vanuit de Kerkorde).
We gaan een consulent zoeken. Een consulent is een predikant die de kerkenraad adviseert en toezicht houdt op het correct volgen van de procedure om een nieuwe predikant te vinden.
Daarnaast zal er gevraagd worden aan de Hervormde Algemene Kerkenraad om iemand die onze gemeente pastoraal ondersteunt te mogen aanstellen.
  Tot 1 juli heeft ds. Van Roest deze taak op zich genomen.
>We zullen nu voor een langere periode (pastorale) ondersteuning nodig hebben.

>
Verder is er een commissie gevormd, die zich gaat bezig houden met het opstellen van een gemeenteprofiel en mede op basis daarvan een profiel van de nieuw te beroepen predikant.
   Ook aan de gemeente zal (na de zomervakantie) worden gevraagd input te geven aan deze commissie.
Tegelijkertijd moeten er ook andere stappen worden gezet om een nieuwe predikant te mogen gaan beroepen: toestemming van de Algemene Kerkenraad, een solvabiliteitsverklaring enzovoort.
In een later stadium zal er een beroepingscommissie worden gevormd. Deze zal daadwerkelijk op zoek gaan naar een nieuwe predikant.

>We zullen als kerkenraad u via het Bethelnieuws op de hoogte houden van concrete stappen en ontwikkelingen, zodra die zich aandienen.

vragen
Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de voorzitter van de kerkenraad, ouderling Jan Roosendaal (030-6958227 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).


terug naar Home

A- A A+

Agenda

Saturday 22 June
Running Dinner

Sunday 23 June
dr. B.J.G. Reitsma

Sunday 23 June
dhr. J. Kroon

Sunday 30 June
ds. C.M.A. van Ekris

Sunday 30 June
ds. F. van Roest

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten