Nieuws

Homepage Bethel Zeist

30-05-2019

 

      Van harte uitgenodigd dus meld je aan!

         

Hoe nemen we afscheid van 

Kees en Arianne van Ekris

en hun kinderen

         

INFORMATIEBRIEF AFSCHEID DOMINEE KEES VAN EKRIS EN ZIJN VROUW ARIANNE
 
Beste gemeenteleden,
Na zeven jaar predikant te zijn geweest in onze wijkgemeente Bethel neemt dr. C.M.A. van Ekris,Kees, per 1 juli 2019 formeel afscheid van onze gemeente.
Dat geldt niet alleen voor Kees, maar ook voor zijn vrouw Arianne en hun zonen Sem en Lionson.

Als predikantsgezin nemen ze dan wel afscheid, maar als gezin blijven ze, vanuit hun nieuwe woonplek in de Wittenberg, deel uit maken van onze gemeente.

terugkijkend
Met dankbaarheid kijken we terug op de zeven jaren dat het predikantsgezin in ons midden was en daarom willen we hun afscheid niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Op DV zaterdag 6 juli willen we als gemeente uitgebreid aandacht besteden aan het afscheid en op

Hier kunt u/jij  zich aanmelden voor het afscheidsfeest op zaterdag 6 juli , ga naar het aanmeldingsformulier!

DV zondag 7 juli zal in de morgendienst Kees van Ekris zijn ambt als predikant van wijkgemeente Bethel neerleggen.

zaterdag 6 juli
Voor het afscheid op zaterdag 6 juli heeft de kerkenraad een commissie ingesteld, waarvan u de namen onderaan deze brief ziet vermeld.
De voorbereidingen zijn in volle gang en wij willen u graag bij deze informeren over de contouren van de afscheidsbijeenkomst, die in en rond de
Nieuwe Kerk plaats vindt. Het feestelijke samenzijn begint om 15 uur en zal rond 20 uur zijn afgelopen.

Als commissie streven we ernaar om de invulling van het afscheid met elkaar als gemeente te doen, op een informele, interactieve en ludieke wijze, gelardeerd met serieuze momenten.
We willen daarbij zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud van de gemeente betrekken.
Dit in lijn met de wens van Kees en Arianne.

Globaal programma
Het programma ziet er globaal als volgt uit:
* 14.45 - 15.10 uur:       Ontvangst en welkom fam. van Ekris.
* 15.15 - 16.00 uur:       Informeel samenzijn, onder genot van koffie, thee, limonade en zelfgemaakte lekkernijen.

* 16.00 uur:                 Gemeenschappelijke start in de kerkzaal.
* 16.30 - 17.45 uur:      Interactief programma voor en door gemeenteleden, vanaf 9 jaar.
                                  Tijdens deze bijeenkomst zal ook het afscheidscadeau worden overhandigd.

* 16.30 - 17.45 uur:      Kinderprogramma voor kinderen van 4 t/m 8 jaar in het Lichtpunt.
                                  Hierbij zijn de oudere kinderen van de basisschool eveneens welkom.

* 18.00 - 20.00 uur:      Maaltijd
* 18.00 - 20.00 uur:      Buitenvertier voor de kinderen van de basisschool.

Kinderen en tieners

Kinderen en tieners zijn van harte welkom op deze afscheidsmiddag!
Na een gemeenschappelijke start in de kerkzaal bieden we de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar een eigen programma aan in het Lichtpunt
Bij het kinderprogramma zijn ook de oudere kinderen van de basisschool van harte welkom, maar die keuze is aan hen.

De allerkleinsten (0 tot 4 jaar) zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom om het afscheid bij te wonen
Voor hen is echter geen apart programma, en helaas kunnen wij niet voorzien in opvang.
Tijdens de maaltijd zijn er verschillende buitenactiviteiten voor de kinderen. We vragen u om dan zelf toezicht te houden op uw kinderen.

Bakt u mee?
Het lijkt ons leuk om bij de koffie en thee zelfgemaakte lekkernijen te serveren. Bakt u mee? U kunt dit op het aanmeldingsformulier aangeven.

Afscheidscadeau / foto's
Als herinnering willen we het echtpaar van Ekris onder andere een foto van onze kerk aanbieden,die is samengesteld uit foto’s van alle gemeenteleden.
We willen u vragen een duidelijke foto van voldoende kwaliteit op te sturen waar uzelf, en voor zover van toepassing uw gezinsleden, herkenbaar
op staan. Doe dit alstublieft voor 21 juni.
De foto kan gemaild worden naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Lukt het niet digitaal, dan kan de foto eventueel per post naar Niels Mertens gestuurd worden,
Zonnenlaan 79, 3712 XG Huis ter Heide.

Aanmelden
Op de Bethel website vindt u het aanmeldingsformulier. Als organisatie is het erg prettig om op tijd te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

U kunt zich aanmelden via dit  AANMELDINGSFORMULIER
Wij vragen u dan ook dit formulier zo spoedig mogelijk in te vullen (uiterlijk 21 juni).
De ouderen van de gemeente ontvangen deze informatiebrief en een aanmeldingsformulier per post.

Deelname aan deze afscheidsmiddag is gratis.
Nog enkele praktische punten
* We hopen dat het programma een verrassing voor de familie van Ekris zal zijn, en daarom vragen we u vriendelijk de inhoud van deze uitnodigingsbrief niet met hen te delen.

* We willen de familie van Ekris deze middag als gemeente buiten ontvangen. Hiervoor vragen wij u vriendelijk om stipt om 14.45 uur aanwezig te zijn!

* Het is op 6 juli niet mogelijk om auto’s op het kerkterrein te parkeren.

Tot slot
We hopen als gemeente de familie van Ekris een hartverwarmende en onvergetelijke afscheidsbijeenkomst aan te bieden, met gezellig onderlinge ontmoetingen.
 Als afscheidscommissie zien we uit naar een mooie middag en avond!

Mocht u nog vragen hebben, spreek dan gerust een van de commissieleden aan of stuur uw vraag
naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Een hartelijke groet namens de afscheidscommissie!
Katja Heitink
Wilma Driessen
Jan Heijting
Niels Mertens
Jaap Willem de Wit


terug naar Home

A- A A+

Agenda

Saturday 22 June
Running Dinner

Sunday 23 June
dr. B.J.G. Reitsma

Sunday 23 June
dhr. J. Kroon

Sunday 30 June
ds. C.M.A. van Ekris

Sunday 30 June
ds. F. van Roest

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten