Nieuws

Homepage Bethel Zeist

5-07-2019

Ds. Kees van Ekris schrijft ............als afscheidspreek.......

Rondom de prediking Voeding (1 Koningen 17:1-16)

Elia cyclus
In de afgelopen periode hebben we gelezen uit de Elia-cyclus. Het begon een aantal weken geleden. Ik moest in die week een lezing schrijven over 'zielzorg in tijden van secularisatie', (voor 'de Herberg' in Oosterbeek, de plek waar Arianne vijf jaar gewerkt heeft), en ik wilde voor die lezing 1 Koningen 19, over de wanhoop en de woestijnervaring van Elia, een keer goed doornemen. Dat hoofdstuk vertelt een aangrijpende geschiedenis over een 'man Gods' die steeds dieper de eenzaamheid en de leegte in moet, om uiteindelijk op God Zelf te stuiten in een Stem die net boven het niveau van de stilte zit. In de weken daarna lazen we uit 1 Koningen 18, over de confrontatie, over Obadja, over de zuigkracht van het Baälisme, over Elia die oproept tot een keuze.

Vorige week, tijdens de avondmaalsdienst, lazen we over de foetushouding van Elia: kwetsbaar, bang, in-zichzelf-opgerold. Vanmorgen lezen we 1 Koningen 17. We lezen dus in omgekeerde volgorde.

Vanmorgen lezen we uit de beginverhalen van Elia: over hoe het profetisch woord tot leven komt.

Ik had dit Schriftgedeelte niet gepland als 'afscheidspreek', maar bij nader inzien vind ik het wel mooi.

steeds rondom het woord
In deze geschiedenissen gaat het over hoe God steeds opnieuw Zijn Woord doet herleven, over hoe krachtig dat woord kan zijn en hoe het 'voedt'.
Op deze zondag nemen we afscheid van elkaar in de verhouding van gemeente en gemeentepredikant. Zeven jaar heb ik u mogen dienen, en de kern van die dienst was de dienst aan het Woord.
De momenten die blijven en die het waard zijn om dankbaar te herinneren, zijn met name die momenten waarop God het gaf dat het Woord ook in ons midden levend werd,
en ons allen voedde, 'op en onder de kansel'.

dankbaarheid
De liturgie heeft vanmorgen de toon van dankbaarheid en aanbidding. We openen met Psalm 92, een sabbatslied, een loflied op Gods grote daden die ons verheugen.
Na de gebodslezing zingen we LdK 280: in dat lied zit een bewustzijn van onze tekorten en tegelijkertijd is het een kyrie-lied om ontferming. Na het kindermoment zingen we het lied over de wonderlijke wijze waarop God mensen samenbrengt en hen ook weer uitzendt op nieuwe wegen. Tussen Schriftlezing en preek zingen en spelen Hemmo en Janien 'Hoe lang' (Opwekking 778), een lied dat aansluit op de Schriftlezing en voorbereiding op de prediking is.
Psalm 56, die we na de preek zingen, trekt ons van de zwerftocht (denk aan Elia en de weduwe) naar de aanbidding. In die Psalm zit ook de herinnering aan het Woord dat levend werd: 'Ik heb het zelf uit Uwe mond gehoord'.
Als laatste lied zingen we een Pinksterlied, waarin we God danken voor de gaven die Hij aan ons allen geeft, en waarin we ook vragen of het onvolkomene ('want stukwerk is ons pogen') mag verwaaien met de wind.


terug naar Home

A- A A+

Agenda

Sunday 21 July
ds C.M.A. van Ekris

Sunday 21 July
ds H.E. Dankers

Sunday 28 July
Dr F.G. Immink

Sunday 28 July
ds. I. Hoornaar

Sunday 4 August
ds. N. de Boo

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten