Nieuws

Homepage Bethel Zeist

27-09-2019

Namen noemen voor ambtsdragers
In het komende jaar eindigt de ambtsperiode van vijf ambtsdragers.

       

 De broeders De Wit

 en Van Ballegooijen

zijn aftredend

en niet meer herkiesbaar.

   

 Br. Eijkelenboom

stelt zich

niet herkiesbaar.

       

Zr. Van Eck

en br. Verduin

stellen zich

wel herkiesbaar. 


Br. Verduin zal zich m.i.v. 2020 alleen met de Pioniersplek bezig houden.
Daarom heeft de kerkenraad besloten naast hem een missionair ouderling aan te stellen.

ouderlingen pastoraat, missionar ouderling, diaken
Dat betekent dat er per 1 januari 2020 twee vacatures ouderling pastoraat,
één vacature missionair ouderling en één vacature voor het ambt van diaken ontstaan.
Het is de bedoeling dat één van de te benoemen ouderlingen pastoraat zich gaat richten op ouderen en de andere op gemeenteleden tot ongeveer 75 jaar.

vraag aan de gemeente
De gemeente wordt gevraagd om namen te noemen van gemeenteleden om te voorzien in deze vacatures.
U kunt deze schriftelijk (en ondertekend) of per mail tot uiterlijk maandag 14 oktober a.s. 17.00 uur sturen naar de scriba Marijke van Eck (Sanatoriumlaan 14a of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
Wilt u per vacature aangeven welke gemeenteleden u daarvoor geschikt acht?


 terug naar Home

A- A A+

Agenda

Sunday 20 October
ds. J. Hansum

Sunday 20 October
ds. H. de Jong

Sunday 27 October
prop. W.J. de Hek

Sunday 27 October
ds. W.G. Sonnenberg

Wednesday 30 October
Kerkenraadsvergadering

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten