Nieuws

Homepage Bethel Zeist

 

01-11-2019

Vanuit de Kerkenraad

Noemen namen predikanten

Inmiddels zijn zowel de solvabiliteitsverklaring van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken als de toestemming van het Breed Moderamen van de Classis ontvangen.
In de kerkenraadsvergadering van 30 oktober is het profiel van de predikant vastgesteld.

Het profiel van de wijkgemeente en van de predikant zullen op de website worden geplaatst.
Inmiddels is aan het secretariaat van het beroepingswerk PLD Utrecht gevraagd namen te noemen van predikanten die in het profiel van onze wijkgemeente en predikant kunnen passen.

aanbevelingen vanuit gemeente zijn welkom
Ook de gemeente wordt uitgenodigd schriftelijk en ondertekend (danwel per email) aanbevelingen te doen door namen in te dienen van predikanten die binnen genoemde profielen zouden passen.
Het verzoek daarbij is te motiveren waarom u denkt dat de betreffende predikant in de profielen past.

opgave
U kunt tot uiterlijk zaterdag 16 november namen indienen bij de beroepingscommissie via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of door een brief te sturen naar het adres van de scriba.


terug naar Home

A- A A+

Agenda

Wednesday 18 December
O.K. De Bron/ kerstviering

Friday 20 December
Arab-NL bijbelstudie

Sunday 22 December
ds. J. Hansum

Sunday 22 December
Kerstfeest voor kinderen

Friday 27 December
Arab-NL bijbelstudie

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten