Nieuws

Homepage Bethel Zeist

20-04-2020

Een kijkje achter de schermen vóór de uitgezonden kerkdienst in Corona-tijd

 Misschien dat u zich afvraagt hoe de kerkdienst in de Nieuwe Kerk 's zondags tot stand komt?
De vele reacties op de uitgezonden diensten zijn enthousiast ontvangen en worden al zeer positef gewaardeerd.

even een terugblik.
Een aantal gemeenteleden is bijeen geweest toen bekend werd dat kerkdiensten verboden waren.
Alleen een uitzending via de Kerkomroep te horen vond men te weinig.
Om een veelheid van redenen o.a.zichtbaarheid naar elkaar en de bandbreedte van de kerkomroep wilde men kerkdiensten via YouTube live uitzenden.
Bewegende beelden,een dominee in beeld en zang vond de groep zeer wenselijk.
Willem Jan v.d. Berg kon via You Tube een streaming regelen en de geluidsman van onze wijkgemeente, Jaap Schulting, was bereid geluidsapparatuur te leveren.
Ook andere gemeenteleden stelden technische apparatuur beschikbaar. Zo moest er ook een camara geregeld worden.

de diensten
Toen aan alle voorwaarden was voldaan, kon de eerste dienst uitgezonden worden.
Rekening houdend met alle voorschriften van het RIVM bepaalde de groep dat het aantal aanwezigen minimaal moest zijn.

minimale bezetting
Dus: koster, predikant, twee of drie technische mensen van het Videoteam, drie ambtsdragers en vijf of zes zangers."
Vlak voor de eerste dienst op zondag 22 maart, was er zelfs een buurtbewoner die de politie belde, omdat deze meende dat er teveel mensen bijeen kwamen.
Gelukkig gaf de politie toestemming om onze diensten op deze wijze te verzorgen.

reacties
Dat het geluid na de eerste dienst beter kon was duidelijk. Ook de plaats van de dominee op de kansel was niet gelukkig gekozen.
Gemeenteleden gaven als advies dat de predikant 'beneden' moest staan tijdens de gehele dienst en niet op de preekstoel zijn preek zou houden.
Immers,zo stelden zij, dat richt de aandacht van de kijker beter op de gelaatsuitdrukkingen van de prediker. Vandaar dat de dominee nu  vanaf één plaats de dienst leidt.
De cantorij hoeft ook niet zonodig in beeld,
We kunnen nu gerust stellen dat de uitgezonden diensten in een grote behoefte voorzien en de verbondenheid met elkaar enigszins in stand houdt en heel positief ontvangen wordt.
Thuis op de bank zingt men mee en op andere plekken volgt men de kerkdienst.

 
 Zo kan je dus een kerkdienst volgen: uitgezakt op de bank met kinderen om je heen!
 
 Jong geleerd is oud gedaan! :  Aandacht voor het Woord!
 
 Onze technische geluidsman is 's zondags om negen uur in de kerk om alles klaar te maken.
 
 Ook de koster verleent op de achtergrond allerlei werkzaamheden, glas water voor predikant, legt liturgie, liedboeken en bijbels op de stoelen.
 
 Zie hier de plek waar de drie ambtsdragers straks tijdens de dienst zitten; twee ouderlingen en een diaken; voldoende ruimte ertussen, twee stoelen van elkaar
 
 Daarachter dus lege kerkbanken. Heel bizar en onwerkelijk.
 
 En ook in het midden en rechts vanaf de kansel gezien een volledige lege kerk!
 
 In het middenstuk staat het mengpaneel en verzorgt Jaap Schulting vanaf deze plaats het geluid tijdens de uitgezonden dienst.
 
 Zie hier de camara, voorin in de kerk, gericht op de plaats waar de dienstdoende predikant, vóór de preekstoel staat.
 
 De camara staat steeds op dezelfde plaats en neemt de tafel, de predikant achter de katheder in beeld. M.a.w. een vaststaand beeld.

 
 Zie hier wat de camara 'ziet' en in beeld brengt
 
 Gezien vanaf de predikantsplaats: drie stoelen met microfoon waar tijdens de kerkdienst drie zangers zitten en staand als zij zingen;de microfoon versterkt zang
 
 Rechts vanaf de predikantsplaats zitten de andere drie zangers. Zo te zien dus nu zittend, tijdens het zingen staan zij achter de klaarstaande microfoons.
 
 De dienst kan beginnen: geluidsman klaar en de opnameman voor de streaming met YouTube is ook gereed. Het is vijf voor tien!
 
 Het consistoriegebed wordt in de hal van het Lichtpunt uitgesproken door de dienstdoende ouderling
 
 De dienstdoende ouderling draagt na de afkondigingen de dienst over en doet dat op afstand met een knikje naar de predikant .
 
 De dominee neemt plaats achter de katheder en de dienst begint. De mensen thuis kunnen zo de dienst volgen.
 
 Ook na de dienst komen alle aanwezigen bijeen voor het dankgebed.  Binnen enkele minuten is de kerk al leeg!

Hopelijk krijgt u zo een beeld van wat er achter de schermen op zondagmorgen in de Nieuwe Kerk gebeurt.

De opnames zijn van de dienst op zondag 19 april, waar ik als zanger aanwezig was en de foto's heb geschoten.
Vragen of opmerkingen ?

Frits de Groot
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


terug naar Home

 

 

 

 

 

 


1

A- A A+

Agenda

Sunday 5 July
ds. N. de Boo

Sunday 5 July
Ds H.S. Mosterd

Sunday 12 July
Ds W.G. Sonnenberg

Sunday 12 July
Ds H.F. Klok

Sunday 19 July
Ds Z. de Graaf

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten