Nieuws

Homepage Bethel Zeist

 

15-05-202

Beroepingswerk

Het is al weer enige tijd geleden dat u/jij geïnformeerd bent over het beroepingswerk.
Als we gemeenteleden ontmoeten wordt er ook gevraagd naar de stand van zaken. En terecht.
Als ik zeg dat de Coronabeperkingen het niet makkelijker maken is dat natuurlijk een "open deur".
Toch zijn we als beroepingscommissie er nog steeds intensief mee bezig.

goed gesprek
Vanwege geheimhouding die wij beloofd hebben moeten we terughoudend zijn met informatie. Toch willen wij u het volgende niet onthouden.
In de maand maart toen de beperkingen ons land en ook de kerk opgelegd werden hadden we juist een gesprek gepland met een predikant.
Dat gesprek is toen uitgesteld. Maar heeft onlangs wel plaatsgevonden. Een zeer intensief gesprek, waarin zowel predikant en wij als
beroepingscommissie een klik ervoeren. We kwamen echt nader tot elkaar.

vervolg
Er komt hopelijk binnenkort weer een gesprek.
En dan zal duidelijk moeten worden voor zowel de predikant (en zijn echtgenote) en voor de beroepingscommissie of we de weg verder kunnen
vervolgen en de kerkenraad een voorstel kunnen doen om te gaan beroepen.
We willen u en jou vragen om voor dit werk onze goede God te bidden om wijsheid hoe te mogen handelen.

 Aad de Bruijn, namens de beroepingscommissie

terug naar Home

A- A A+

Agenda

Sunday 5 July
ds. N. de Boo

Sunday 5 July
Ds H.S. Mosterd

Sunday 12 July
Ds W.G. Sonnenberg

Sunday 12 July
Ds H.F. Klok

Sunday 19 July
Ds Z. de Graaf

Kerkdiensten

Zie het rooster
Beluister onze kerkdiensten


Bethelnieuws

Verschenen edities

Nieuws

Bekijk hier het overzicht


Activiteiten


logo WSZ


Foto's

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Open Gemeente zonder tekst Bethel Zeist open naar God, naar elkaar en naar buiten